Knjižnice BF

Knjižnica in INDOK Oddelka za živilstvo

in Študija mikrobiologije


Lokacija:

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana


Uradne ure:

pon–čet: 7:00–17:00*
pet: 7:00–15:00
*Od 15.00 do 17.00 je v knjižnici dežurstvo, zato so nekatere storitve knjižnice okrnjene, npr. izposoja gradiva, ki je na lokaciji izven knjižnice, izdaja potrdil…

Poletni delovni čas:
pon–pet: 7:00–15:00

Vračanje gradiva je omogočeno (tudi izven delovnega časa) v nabiralnik pri vhodu v knjižnico.
Razdolžitev bo urejena najkasneje naslednji delovni dan, ko boste tudi prejeli obvestilo o stanju po e-pošti. Preverjanje je možno z geslom za Moja knjižnica.  Morebitni dolg (zamudnina) vam bo ob razdolžitvi avtomatsko pripisan in ga boste poravnali ob naslednjem obisku knjižnice.


Kontakti:

E-naslov:
Tel. št.: 01 320 37 07


Zaposleni:

Lina Burkan Makivić
univ. dipl. inž. živ. tehnol.
vodja knjižnice, INDOK

01 320 3705

Barbara Slemenik
univ. dipl. bibl.
izposoja

01 320 3707