Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

Pregled habilitacijskih vlog

Za pregled habilitacijske vloge se kandidat obrne na ustrezno oddelčno knjižnico BF:

INDOK oddelka

Področje habilitacije

Kontakt

AGRONOMIJA

Biostatistika in biometrika
Biotehnologija
Botanika
Ekologija
Genetika
Hortikultura
Klimatologija
Kmetijsko inženirstvo
Krajinsko oblikovanje
Okoljsko načrtovanje
Pedologija
Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri
Poljedelstvo in pašništvo
Varstvo narave in okolja
Varstvo rastlin

dr. Karmen Stopar
karmen.stopar(at)bf.uni-lj.si
01 320 3160

BIOLOGIJA

Biokemija
Biologija celice
Botanika
Ekologija
Evolucijska biologija
Etologija
Fizična antropologija
Fiziologija rastlin
Fiziologija živali
Metodika biološkega izobraževanja
Mikrobiologija
Molekulska biologija
Toksikologija
Zoologija

dr. Petruša Miholič
petrusa.miholic(at)bf.uni-lj.si
01 320 33 07

GOZDARSTVO

Biostatistika in biometrika
Ekologija
Ekologija divjadi in upravljanje s populacijami prostoživečih živali
Gojenje gozdov
Gozdna tehnika in gozdno delo
Krajinska ekologija s prostorsko informatiko
Okoljsko načrtovanje
Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri
Urejanje gozdov
Varstvo gozdov
Varstvo narave in okolja

knjiznica.bfgo(at)bf.uni-lj.si

01 320 3546

LESARSTVO

Znanost o lesu in lignoceluloznih kompozitih ter tehnologije v lesarstvu

Maja Valič
maja.valic(at)bf.uni-lj.si
01 320 36 06

ZOOTEHNIKA

Akvakultura
Biotehnologija
Etologija
Genetika
Mikrobiologija
Mlekarstvo
Molekulska biologija
Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri
Prehrana
Živinoreja

dr. Nataša Siard
natasa.siard(at)bf.uni-lj.si
01 3203 873

ŽIVILSTVO

Agroživilska kemija
Biokemija
Enologija
Imunologija
Mikrobiologija
Prehrana
Tehnologije živil rastlinskega izvora
Tehnologije živil živalskega izvora

Lina Burkan Makivić
lina.burkan(at)bf.uni-lj.si
tel: 01 320 3705