Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

Pregled habilitacijskih vlog

Za pregled habilitacijske vloge se kandidat obrne na ustrezno oddelčno knjižnico BF:

INDOK oddelka

Področje habilitacije

Kontakt

AGRONOMIJA

Biostatistika in biometrika
Biotehnologija
Botanika
Ekologija
Genetika
Hortikultura
Klimatologija
Kmetijsko inženirstvo
Krajinsko oblikovanje
Okoljsko načrtovanje
Pedologija
Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri
Poljedelstvo in pašništvo
Varstvo narave in okolja
Varstvo rastlin

dr. Karmen Stopar
karmen.stopar(at)bf.uni-lj.si
01 320 3160

BIOLOGIJA

Biokemija
Biologija celice
Botanika
Ekologija
Evolucijska biologija
Etologija
Fizična antropologija
Fiziologija rastlin
Fiziologija živali
Metodika biološkega izobraževanja
Mikrobiologija
Molekulska biologija
Toksikologija
Zoologija

Barbara Černač
barbara.cernac(at)nib.si
059 23 27 10

GOZDARSTVO

Biostatistika in biometrika
Ekologija
Ekologija divjadi in upravljanje s populacijami prostoživečih živali
Gojenje gozdov
Gozdna tehnika in gozdno delo
Krajinska ekologija s prostorsko informatiko
Okoljsko načrtovanje
Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri
Urejanje gozdov
Varstvo gozdov
Varstvo narave in okolja

dr. Maja Peteh
maja.peteh(at)bf.uni-lj.si
01 320 35 45

LESARSTVO

Znanost o lesu in lignoceluloznih kompozitih ter tehnologije v lesarstvu

Maja Valič
maja.valic(at)bf.uni-lj.si
01 320 36 06

ZOOTEHNIKA

Akvakultura
Biotehnologija
Etologija
Genetika
Mikrobiologija
Mlekarstvo
Molekulska biologija
Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri
Živinoreja

dr. Nataša Siard
natasa.siard(at)bf.uni-lj.si
01 3203 873

ŽIVILSTVO

Agroživilska kemija
Biokemija
Enologija
Imunologija
Mikrobiologija
Prehrana
Tehnologije živil rastlinskega izvora
Tehnologije živil živalskega izvora

Lina Burkan Makivić
lina.burkan(at)bf.uni-lj.si
tel: 01 320 3705