Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

UGODNOSTI PRI OBJAVI ODPRTODOSTOPNIH ČLANKOV DOPISNIH AVTORJEV(-IC) UL, SPREJETIH V OBJAVO (Accepted) V LETU 2023

Pri koriščenju vavčerjev je pomembno, da avtorji/avtorice uporabijo pravilno afiliacijo:

Senat UL je na svoji 11. seji, 23. 11. 2018, sprejel sklep, da mora biti pri vseh objavah najprej navedeno ime Univerze v Ljubljani, nato članice in na koncu notranje organizacije članice (oddelek, katedra, ipd.).

 

Založnik

Brezplačni APC vavčerji

Popust na APC-je

Več informacij

American Chemical Society

73 za UL, UM, UNG, IJS, KI, v naročniških in odprtodostopnih revijah

 

  • http://www.ctk.uni-lj.si/konzorciji-ctk/ - American Chemical Society - O servisu
  • ,

American Psychological Association

1 za UL, UM, UP, v naročniških revijah

 

Brill

 

50% v naročniških in odprtodostopnih revijah

De Gruyter

3 za UL, v naročniških revijah (APC do vrednosti 2.000 EUR), nato možnost koriščenja skupnih APC-jev

 

Edward Elgar Publishing

 

Neto cena APC znaša 500 GBP, v naročniških revijah

Elsevier ScienceDirect

177 za UL, v naročniških revijah

10% po porabi vseh APC vavčerjev konzorcija v naročniških revijah in na vse APC-je v odprtodostopnih revijah

Emerald Publishing

9 za UL, v naročniških in odprtodostopnih revijah ter na odprtodostopni platformi, nato možnost koriščenja skupnih APC-jev

 

IOP Publishing

Neomejeno število za UL, v naročniških revijah

 

MDPI

 

10% v odprtodostopnih revijah

Oxford University Press

15 za UL, v naročniških in odprtodostopnih revijah

 

Royal Society of Chemistry

Neomejeno število za organizacije članice slovenskega konzorcija, v naročniških revijah

15% v odprtodostopnih revijah

SAGE Publications

Neomejeno število za organizacije članice slovenskega konzorcija, v naročniških revijah

20% za organizacije z naročnino na Sage Premier (tudi UL), v odprtodostopnih revijah

 

SpringerLink

79 za UL, v naročniških revijah

 

Taylor & Francis

36 za UL, v naročniških revijah (APC do neto vrednosti 3.550 EUR), nato možnost koriščenja skupnih APC-jev

5% v naročniških revijah, katerih neto APC je višji kot 3.550 EUR

Wiley

72 za UL, v naročniških revijah

10% po porabi vavčerjev v naročniških revijah

Pojasnila

Poimenovanje - slovensko

Poimenovanje - angleško

Kratica

Dodatne informacije

Dopisni(-a) avtor(-ica)

Korespondenčni(-a) avtor(-ica)

Corresponding author

 

Kontaktna oseba za članek v imenu vseh soavtorjev(-ic).

Založniki upravičenost do porabe APC vavčerjev ali popustov presojajo glede na navedeno članico UL in domeno naslova elektronske pošte dopisnega avtorja(-ice). Zato naj dopisni(-e) avtorji(-ice) z UL:

  • na članku navedejo članico UL in e-naslov ,
  • se s tem e-naslovom prijavijo v informacijski sistem založnika,
  • v obrazcih po sprejemu članka v objavo izberejo Gold Open Access n članico UL ali UL, založnikov sistem jim mora nato pokazati informacijo o upravičenosti do ugodnosti (tj. do koriščenja APC vavčerja in je zato cena APC zanje 0,00 EUR ali pa stopnjo popusta na ceno APC).

Odprtodostopna revija

Open access journal

 

Vsi članki v reviji so odprto dostopni.

Directory of Open Access Journals (DOAJ), https://doaj.org/

Hibridna revija

Hybrid journal

 

Naročniška revija, ki ob plačilu APC-jev objavlja tudi odprtodostopne članke.

Sherpa Romeo, https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Stroški objave odprtodostopnega članka

Article Processing Charges

APC

 

Objavljeni članek

Version of Record ali Published Version

VoR

 

Recenzirani rokopis

Author Accepted Manuscript ali Accepted Version ali Postprint

AAM

 

Začasna nedostopnost recenziranega rokopisa naročniškega članka v repozitoriju

Embargo

 

Sherpa Romeo, https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Dodatne informacije: knjižnice UL, e-naslov , tel. št. 01 2418 679