Knjižnice BF

UGODNOSTI V LETU 2021

Z nekaterimi založniki so bile glede cene objave odprto dostopnih člankov (Article Processing Charges, APC) dogovorjene naslednje ugodnosti za avtorje organizacij, ki sodelujejo v slovenskih konzorcijih:

ACS (AMERICAN CHEMICAL SOCIETY)

Možnost 100 % brezplačne objave v odprtem dostopu v vseh hibridnih in zlatih revijah ACS. Na voljo je 63 vavčerjev, kar pokrije celotno produkcijo korespondenčnih avtorjev na Univerzi v Ljubljani.
Kontaktni osebi: Maja Vihar () in Tatjana Intihar ().
Pomembno: velja datum sprejema v objavo.

BRILL  

50 % znižanje stroškov objav člankov (APC) za avtorje iz Slovenije, ki želijo objaviti v eni izmed revij založnika Brill.
Dodatne informacije: NUK

DE GRUYTER

30 % popust na stroške objav prispevkov (APC) v odprtem dostopu v revijah de Gruyter.
Dodatne informacije: NUK

EDWARD ELGAR PUBLISHING  

50 % znižanje stroškov objave članka (APC) za avtorje iz Slovenije v revijah Edward Elgar Publishing.
Dodatne informacije: NUK

ELSEVIER (SCIENCE DIRECT)

Možnost 50%-nega popusta za objave v odprtem dostopu v revijah, ki so vključene v pogodbo. Popust na APC velja tako za hibridne (naročniške) revije kot za zlate OD revije (z nekaj izjemami), ki izhajajo na platformi ScienceDirect (seznama). Skupaj je na seznamu za popust 2.305 revij (1,863 hibridnih in 442 zlatih OD revij).
Splošni pogoji:
- za članke, ki so POSLANI v objavo (upošteva datum, ko je korespondenčni avtor rokopis predložil Elsevierjevi reviji: Received
- pravilna navedba podatkov o avtorjevi inštituciji, - identifikacija avtorja z uradnim e-mail naslovom inštitucije: *uni-lj.si.

Korespondenčni avtor z Univerze v Ljubljani bo po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbral odprto dostopnost članka, kontaktna oseba: dr. Mojca Kotar ().  

EMERALD

8 vavčerjev za stroške objave članka (APC) je na voljo upravičenim avtorjem na Univerze v Ljubljani.
Dodatne informacije: NUK

MDPI (ŠVICA)

Univerza v Ljubljani ima 10 % popust na ceno APC; pri založbi izdajajo tudi revije s področja biotehnike: seznam revij.

OXFORD UNIVERSITY PRESS

8 vavčerjev za stroške objav prispevkov v odprtem dostopu za upravičene avtorje Univerze v Ljubljani.
Dodatne informacije: NUK

RSC (ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY) GOLD

Možnost 100 % brezplačne objave v odprtem dostopu v vseh hibridnih revijah.  Na voljo je 9 vavčerjev, kar – glede na število objav v preteklih letih – verjetno pokrije celoletno produkcijo. V primeru števila objav nad 9 velja za deseto in vse nadaljnje objave 15 % popust.
Za vse avtorje (ne samo tiste z UL) so brezplačne tudi objave v odprtem dostopu v zlatih revijah:

  • Chemical Science (brezplačni model),
  • Nanoscale Advances (do sredine 2021),
  • Materials Advances (do sredine 2022),
  • RSC Chemical Biology (do sredine 2022)
  • Environmental Science: Atmospheres (do sredine 2023), razen v reviji RSC Advances, kjer še vedno velja le 15% popust.

Pomembno:
RSC upravičenost do porabe vavčerja ali popusta presoja glede na domeno naslova elektronske pošte korespondenčnega avtorja. Zato morajo korespondenčni avtorji z Univerze v Ljubljani na članku navesti e-naslov in se s tem e-naslovom tudi prijaviti v informacijski sistem RSC za oddajo rokopisov. Če bo korespondenčni avtor s članice UL uporabil e-naslov ali , ne bo mogel izkoristiti vavčerja za brezplačno objavo odprto dostopnega članka ali popusta.

SAGE

Možnost 100 % brezplačne objave v odprtem dostopu v vseh hibridnih revijah z oznako Sage Choice ter 20 % znižanje stroškov objave članka v eni izmed revij v zlatem odprtem dostopu za dopisne avtorje Univerze v Ljubljani (in članic COSEC).
Dodatne informacije: NUK

TAYLOR & FRANCIS

35 vavčerjev za stroške objave članka (APC) je na voljo upravičenim avtorjem na Univerze v Ljubljani. Po porabi teh vavčerjev bodo na razpolago še dodatni vavčerji. Vavčerje lahko uporabite le v hibridnih revijah Open Select Standard.
Dodatne informacije: NUK

 


V konzorciju COSEC so pripravili poročila o porabi vavčerjev in drugih ugodnosti pri objavljanju v odprtem dostopu. Poročila so dostopna na:

  • spletni strani COSEC, kjer so zbrana vsa poročila (tudi nekatera poročila o preteklih ugodnostih);
  • spletni strani Mrežnik, kjer so med ugodnostmi pri posameznih založnikih dostopna nekatera poročila o aktualnih ugodnostih.

Kjer so ugodnosti odprtega dostopa omejene (omejeno število vavčerjev za objave v odprtem dostopu), se podatki v poročilih dodajajo sproti oz. so aktualni (tako je razvidno, koliko vavčerjev je še na voljo):