Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

GŠD XXXVIII - 2022 (24. november 2022)
Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji do leta 2030: razvojni problemi in njihovo reševanje
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Andrej Bončina
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXXVII - 2021 (28. september 2021)
Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih
Kraj: Ljubljana (on-line konferenca)
Organizacijski odbor: Maja Jurc
ZBORNIK
SPLETNA STRAN 

GŠD XXXVI - 2020 (26. november 2020)
Voda in gozd
Kraj: Ljubljana (on-line konferenca)
Organizacijski odbor: Janez Pirnat
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXXV - 2019 (11. april 2019)
Gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju z gozdom
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Janez Krč
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXXIV - 2017 (21. - 22. november 2017)
Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri?
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Klemen Jerina
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXXIII - 2016 (14. -15. april 2016)
Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Maja Jurc
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXXII - 2015 (22. - 23. april 2015)
Zakonodaja o gozdovih: odprta vprašanja in predlogi rešitev
Kraj: Dolenjske Toplice
Organizacijski odbor: Aleš Kadunc
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXXI - 2014 (9. april 2014)
Premene malodonosnih in vrstno spremenjenih gozdov
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Dušan Roženbergar
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXX - 2013 (10. april 2013)
Pogledi gozdarstva na krčitve gozdov
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Janez Pirnat
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXIX - 2012
Povezovanje lastnikov gozdov in skupno gospodarjenje
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Jurij Marenče
ZBORNIK
SPLETNA STRAN 


GŠD XXVIII - 2011
Odzivi gozdne tehnike in gozdarstva na spremenjene razmere gospodarjenja
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Janez Krč
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXVII - 2009
Ohranitveno gospodarjenje z jelko
Kraj: Dolenjske Toplice
Organizacijski odbor: Jurij Diaci
ZBORNIK
SPLETNA STRAN

GŠD XXVI – 2008
Bukovi gozdovi: ekologija in gospodarjenje
Kraj: Čatež ob Savi
Organizacijski odbor: Andrej Bončina
ZBORNIK

GŠD XXV - 2007
Podnebne spremembe: vpliv na gozd in gozdarstvo
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Maja Jurc
ZBORNIK

GŠD XXIV - 2006
Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: David Hladnik
ZBORNIK

GŠD XXIII - 2005
Prihodnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Sloveniji
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Iztok Winkler
ZBORNIK

GŠD XXII - 2004
Staro in debelo drevje v gozdu
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Robert Brus
ZBORNIK

GŠD XXI - 2003
Območni gozdnogospodarski načrti in razvojne perspektive slovenskega gozdarstva
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Andrej Bončina
ZBORNIK

GŠD XX - 2000
Nova znanja v gozdarstvu - prispevek visokega šolstva
Kraj: Kranjska Gora
Organizacijski odbor: Igor Potočnik
ZBORNIK

GŠD XIX - 1998
Gorski gozd
Kraj: Logarska dolina
Organizacijski odbor: Jurij Diaci
ZBORNIK

GŠD XVIII - 1996
Kakovost v gozdarstvu
Kraj: Postojna
ZBORNIK: Zvezek 1; Zvezek 2

GŠD XVII - 1995
Prezrte drevesne vrste
Kraj: Dolenjske Toplice
Organizacijski odbor: Marijan Kotar
ZBORNIK

GŠD XVI - 1994
Gozd in voda
Kraj: Poljče
Organizacijski odbor: Boštjan Anko
ZBORNIK

GŠD XV - 1988
Podiplomski študij - potreba in zahteva sodobnega časa
Kraj: Matruljek
Organizacijski odbor: Iztok Winkler
ZBORNIK

GŠD XIV - 1985
Pomen zgodovinske perspektive v gozdarstvu
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Boštjan Anko
ZBORNIK

GŠD XIII - 1984
Stabilnost gozda v Sloveniji
Kraj: Portorož
Organizacijski odbor: Sonja Horvat-Marolt
ZBORNIK

GŠD XII - 1983
Oblikovanje problemov in osrednji problemi v gozdarstvu Slovenije
Kraj: Areh na Pohorju
Organizacijski odbor: Dušan Mlinšek
ZBORNIK

GŠD XI - 1981
Intenziviranje in racionaliziranje gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji
Kraj: Novo mesto
Organizacijski odbor: Franc Gašperšič
ZBORNIK

GŠD X - 1980
Gozd - divjad
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Marko Accetto
ZBORNIK

GŠD IX - 1979
Tuja telesa v gozdu
Kraj: Ljubljana

GŠD VIII - 1977
Gozdnogospodarsko načrtovanje - integralni del družbenega planiranja
Kraj: Ljubljana
ZBORNIK

GŠD VII - 1976
Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v SR Sloveniji
Kraj: Kranj
ZBORNIK

GŠD VI - 1975
Izobraževanje in vloga kadrov kot faktor razvoja in napredka gozdarstva

GŠD V - 1974
Gozd in živalski svet
Kraj: Ljubljana
Organizacijski odbor: Milan Ciglar
ZBORNIK

GŠD IV - 1972
Predstavitev raziskovalnega dela v gozdarstvu

GŠD III - 1971
Izpolnjevanje gozdarskega visokošolskega študija

GŠD II - 1969
Stanje in razvojne tendence v gozdnem drevesničarstvu
ZBORNIK: Separat dveh predavanj Sonje Horvat-Marolt

GŠD I - 1968
Jesen in njegov les