Gozdarski študijski dnevi 2023 bodo potekali v četrtek, 28. in petek, 29. septembra 2023 v dvorani prof. dr. Janeza Hribarja v stavbi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Sprejem udeležencev bo od 8.00 naprej, program se bo začel ob 9.00. Organizator je Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

Prijave

Prijava na dogodek je obvezna. Zadnji rok prijave je petek, 22. september 2023.

Prijavite se preko spletnega obrazca na povezavi

 

Program

 

ČETRTEK, 28. 9. 2023

8.30 – 9.00

 

Prihod in registracija udeležencev

9.00 – 9.30

Marina Pintar

Dekanja Biotehniške fakultete, Otvoritev študijskih dni

 

Klemen Jerina

Prodekan za področje gozdarstva, Nagovor prodekana

 

Darij Krajčič

Državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uvodni pozdrav

9.30 – 10.10

Thomas Knoke

 

Nove metode optimizacije za podporo načrtovanju in odločanju v negotovosti
(predavanje bo v angleščini)

 

10.10 – 10.30

Miha Varga, Viktorija Modrijan, Aleš Poljanec

Digitalizacija javne gozdarske službe v Sloveniji

 

10.30 – 11.00

ODMOR

 

11.00 – 11.20

Žiga Lipar, Aleš Poljanec

Prenova gozdarskega informacijskega sistema za optimizacijo in digitalizacijo delovanja javne gozdarske službe

11.20 – 11.40

Andrej Ficko, Matija Klopčič, Andrej Bončina, Vasilije Trifković, Živa Bončina

Modeli rasti, vrasti in mortalitete drevja v Sloveniji ter simulacije debelinske strukture sestojev: od parametrizacije modelov do izdelave aplikacij

 

11.40 – 12.00

Jernej Jevšenak, Domen Arnič, Luka Krajnc, Peter Prislan, Mitja Skudnik

Razvoj in uporaba simulatorja razvoja gozdov MLFS za analizo bodočih stanj slovenskih gozdov

 

12.00 – 12.20

Klemen Jerina in sod.

Razvoj metod pri spremljanju prostoživečih živali

12.20 – 13.30

KOSILO

 

13.30 – 13.50

Jan Mihelič, Robert Robek

Izzivi digitalizacije v gozdnem gradbeništvu

13.50 – 14.10

Matevž Triplat, Jaša Saražin, Nike Krajnc

Digitalna orodja za lastnike gozdov pri načrtovanju in pridobivanju lesa

14.10 – 14.30

Anton Poje

Uporabnost aplikacije Di-gozd za lastnike zasebnih gozdov

14.30 – 14.50

Milan Šinko

Digitalizacija in umetna inteligenca v gozdarstvu: Osnovni koncepti, potenciali in izzivi

14.50 – 15.20

 

RAZPRAVA

 

 

 

 

 

 

 

PETEK, 29. 9. 2023

9.00 – 9.40

Michal Bosela

Gozdnogospodarsko načrtovanje in uporaba modelov ter digitalnih orodij na Slovaškem (predavanje bo v angleščini)

9.40 – 10.00

Nikica Ogris, Maarten de Groot

Prognostična služba za varstvo gozdov

10.00 – 10.20

Andrej Ficko in sod.

Uporabna digitalna orodja in aplikacije za praktično uporabo v gozdarstvu: MOTI, SiWaWa, DiGP in diagrami sestojnih gostot

10.20 – 10.40

Tjaša Šmidovnik, Petra Grošelj, Andrej Ficko

Model za vključevanje tveganj v gospodarjenje z gozdovi

10.40 – 11.10

ODMOR

 

11.10 – 11.30

Gal Fidej, Simon Mutterer, Clemens Blattert, Timothy Thrippleton, Jurij Diaci, Leo Bont, Janine Schweier

Sonaravno upravljanje alpskih gozdov v času podnebnih sprememb: Vpliv na skladiščenje ogljika in druge ekosistemske storitve

11.30 – 11.50

Vasja Leban, Lidija Zadnik Stirn, Špela Pezdevšek Malovrh

Modeliranje ekosistemskih storitev na krajinski ravni za celostno upravljanje z gozdovi

11.50 – 12.10

Jan Jerman, Mojca Nastran, Tadej Bevk

Pravilo 3-30-300 v urbanem gozdarstvu

12.10 – 12.40

 

ZAKLJUČNA RAZPRAVA

12.40 – 14.00

KOSILO

 

 

* Program je preliminaren, zato bodo ob izvedbi možna odstopanja v naslovih in tematikah predstavitev.

 

 

Kotizacija

Kotizacija znaša 30 evrov z vključenim DDV.

Za študente z urejenim statusom in prve avtorje prispevkov je udeležba brezplačna.

 

Kotizacijo je potrebno poravnati do petka, 22. septembra 2023

Plačilo kotizacije se izvede na:
Ime prejemnika: UL Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101; 1000 Ljubljana
IBAN: SI56011006030707410
BIC: BSLJSI2X
Namen plačila: GŠD23, vaše ime in priimek oz. ime ustanove 
Koda namena: OTHR
Referenca (sklic): SI00 134090

 

Dodatne informacije:  ali