Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Gozdarstvo

Zakaj študirati gozdarstvo?

Zakaj_studij

 • Ker posreduje celovito znanje o gozdovih, ki prekrivajo več kot 60% površine Slovenije, in usposablja za celovito ekosistemsko upravljanje gozdov skladno z načeli sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti,
 • ker ustvarja nova znanja, ki bodo tudi v prihodnje pripomogla k zagotavljanju blaginje z upravljanjem in rabo naravnih virov;  študij je ekološko usmerjen, ekološka prvina ima tudi ekonomsko in tehniško povezavo,
 • ker zaradi velike gozdnatosti Slovenije in pomena gozdov naraščajo potrebe po gozdarskih strokovnjakih v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah, pri Zavodu za gozdove Slovenije, gozdarskih gospodarskih družbah, pri zasebnih lastnikih gozdov ter v vladnih in nevladnih organizacijah za varstvo narave; tradicija sonaravnega gospodarjenja v Sloveniji odpira zaposlitvene možnosti tudi v tujini.

 

Posebnosti študija

Posebnosti_studija

 • Študijske aktivnosti potekajo v manjših skupinah in temeljijo na osebnem pristopu; študenti se med seboj dobro poznajo.
 • Pester nabor izbirnih predmetov ponuja interdisciplinarno znanje z raznolikih področij v povezavi z gozdarstvom, ki so temeljna za strokovno delo kasneje v praksi.
 • Velik del pouka poteka v naravi v obliki terenskih dni in vaj na terenu (oglej si kratek film).

 

Kaj pa štipendija?

KAJPASTIPENDIJA1Pahernikova ustanova se zavzema za sonaravno gospodarjenje z gozdovi. S spodbujanjem mladih k študiju gozdarstva ter podpiranjem raziskovalne dejavnosti, prispeva k njegovemu uveljavljanju in razvoju. Od leta 2009 je bilo skupaj podeljenih okoli 90 štipendij in donacij. Mogoče je pridobiti letne štipendije na drugi in tretji stopnji študija (šolnine …). Mesečna višina štipendije v letu 2020 je znašala 400 EUR.
Dejavnosti ustanove so:

 • zgledno sonaravno gospodarjenje s Pahernikovo gozdno posestjo, ki je hkrati učni objekti študentom gozdarstva,
 • ohranjanje spomina na gozdarskega strokovnjaka ing. Franja Pahernika in na družino Pahernik,
 • štipendiranje študentov s področja gozdarstva, spodbujanje raziskovalne dejavnosti ter zavzemanje za splošni napredek gozdarskih ved.

 

Tutorstvo, izmenjave in društvo študentov gozdarstva

Tutorstvo

 • Študentom na Oddelku za gozdarstvo so v vseh programih na razpolago tutorji. To so študenti starejših letnikov, ki pomagajo z usmeritvami in nasveti v povezavi s študentskim življenjem.
 • Študent  lahko del študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v tujini, v tujini opravičen plačila šolnine, prejema tudi Erasmus+ finančno pomoč, 3 do 12 mesecev na vsaki stopnji študija (1., 2., 3.). Oddelek za gozdarstvo sodeluje v programu Erasmus+ in ima povezave z naslednjimi državami: članice EU, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija. Študent lahko v okviru študija ali najkasneje leto dni po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali vsebinsko podobni organizaciji v tujini. Obdobje trajanja je od najmanj dveh do največ 12 mesecev.
 • Študenti gozdarstva se povezujejo tudi v Društvu študentov gozdarstva, ki skrbi za različne oblike druženja in delovanja študentov. Društvo je povezano s podobnimi društvi v drugih državah in je član mednarodne zveze društev študentov gozdarstva IFSA.

 

Kje se lahko zaposlim?

KJESELAHKOZAPOSLIM2Gozdarski inženirji se lahko zaposlijo v državni upravi, v javnih gozdarskih službah, gozdarskih podjetjih, raziskovalnih inštitucijah in podobno. Spodaj je naštetih nekaj temeljnih področij delovanja (koristne povezave):

 • Gospodarjenje z gozdom
 • Gozdno in okrasno drevesničarstvo
 • Arboristika in urbano gozdarstvo
 • Gozdarsko podjetništvo in vodenje podjetij
 • Trgovina z lesom, gozdne gradnje
 • Uporaba geo-informacijskih sistemov
 • Ocenjevanje vplivov posegov v okolje
 • Znanstvenoraziskovalno delo
 • Svetovalno in izobraževalno delo
 • Rekreacija v gozdu in okoljski turizem
 • Okoljska vzgoja in ozaveščanje javnosti
 • Javna uprava
 • Javna gozdarska služba (Zavod za gozdove Slovenije), ki ima svoje enote v vseh delih Slovenije