Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Gozdarstvo

Študij gozdarstva - zgodovina in pregled

Prvi slovenski gozdarji z univerzitetno izobrazbo so se šolali najprej na gozdarskih fakultetah na Dunaju in v Brnu, kasneje pa zlasti v Zagrebu in v Beogradu. Razmere za samostojni univerzitetni študij gozdarstva v Sloveniji so dozorele šele po drugi svetovni vojni, ko se je na takratno agronomsko-gozdarsko fakulteto vpisala prva generacija študentov univerzitetnega študija gozdarstva (1949).

Prvi študijski programi so bili sestavljeni predvsem na podlagi izkušenj drugih gozdarskih fakultet, lastnih izkušenj je bilo malo. Za sodobno oblikovan študijski proces je manjkalo tudi lastnih raziskovalnih rezultatov. Zato so fakultetni sodelavci posvečali veliko pozornost tudi lastnemu raziskovalnemu delu in odpiranju fakultete v svet.

Sedanji študij gozdarstva smo tako razvili kot študij sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki so bistvena sestavina našega življenjskega prostora. Študij je ekološko usmerjen, ekološka prvina ima tudi ekonomsko in tehniško povezavo. Danes je diplomant univerzitetnega študija usposobljen za ekološko in ekonomsko usklajeno sonaravno gospodarjenje z gozdnimi in drugimi obnovljivimi gozdnimi viri in s tem za načrtno ohranjanje naravnega okolja.

Oddelek za gozdarstvo ima tudi razvejan sistem pošolskega izobraževanja, ki je organizirano v obliki seminarjev in delavnic. Tradicionalna oblika izobraževanja so tudi vsakoletni gozdarski študijski dnevi.

 

Pomembni mejniki

1949 … začetek študija
1960 … stopenjski študij
1962 … lesna usmeritev
1966 … začetek magistrskega študija
1968 … samostojni študij lesarstva v okviru gozdarskega oddelka
1975 … popolna ločitev gozdarskega in lesarskega študija
1976 … temeljita prenova študijskega programa
1978 … začetek višješolskega študija gozdarstva ob delu
1985 … nov študijski program, višješolski študij kot redni študij
1992 … prenova visokošolskega in višješolskega programa
1994 … postopno ukinjanje višješolskega študija in začetek visokošolskega strokovnega študija
2002 … ukinitev višješolskega študija (30. september)
2007 … začetek novih, bolonjskih študijskih programov prve stopnje (univerzitetni in visokošolski strokovni)
2009 … začetek novega prenovljenega bolonjskega doktorskega študija Bioznanosti/Upravljanje gozdnih ekosistemov
2010 … začetek novega bolonjskega študija 2. stopnje Gozdarstvo in upravljanje z gozdnimi ekosistemi