Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Gozdarstvo

Katedra pokriva temeljne, metodološke in upravljavske vsebine, pomembne za ekosistemske analize, načrtovanje in gospodarjenje z gozdovi. Zaradi širine področja je katedra razdeljena v dve skupini.

Skupina za uporabno matematiko

Skupina pedagoško pokriva matematične predmete na celotni Biotehniški fakulteti, poleg tega pa tudi Kvantitativne metode, Metode optimiranja, Osnove odločanja in modeliranja ter Operacijske raziskave. Raziskovalno je skupina usmerjena predvsem na področje modelov in metod optimiranja, v razvoj novih modelov in njihovo uporabo na področju gozdarstva, lesarstva in agronomije. Poudarek skupina daje večkriterialnemu programiranju, izgradnji kvantitativnih modelov za iskanje optimalnih strategij, vpeljavi nedoločenosti s pomočjo mehke logike in intervalnih števil, vključevanju deležnikov v skupinsko odločanje in statistični obdelavi podatkov.

 

Skupina za urejanje gozdov in prirastoslovje

Skupina za urejanje gozdov in prirastoslovje se ukvarja z raziskavami na področju načrtovalskih in upravljavskih konceptov pri gospodarjenju z gozdovi in gozdnim prostorom, pri čemer so v ospredju zanimanja zasnova adaptivnega upravljanja gozdnih virov, koncept trajnostnega gospodarjenja, načrtovanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, modeliranje razvoja gozdov, optimizacija gospodarjenja, razvijanje novih načrtovalskih pristopov v zasebnih gozdovih ter vključevanje naravovarstvenih vsebin v zasnovo gozdarskega načrtovanja.
Del raziskovalnega dela predstavlja preučevanje proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč, rastnih in fizioloških posebnosti drevesnih vrst,  preučevanje tipov zgornje gozdne meje v Sloveniji, raziskovanje prebiralnih gozdov ter preučevanje zgodovine, razvoja gozda in gospodarjenja na Slovenskem.

Zaposleni