Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Gozdarstvo

Osnovni cilji katedre za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali so trije: izobraževanje, znanstveno-raziskovalno in strokovno-svetovalno delo. V okviru izobraževanja izvajamo univerzitetno dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje z osnovnimi predmeti Varstvo gozdov, Gozdna zoologija in zooekologija, Gozdna fitopatologja in Upravljanje s prostoživečimi živalmi ter izobraževanje za potrebe MKGP-UVHVVR, Čebelarske zveze Slovenije in Lovskih organizacij.  Znanstveno-raziskovalno delo obsega delo v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, katerega temelj je od leta 2004 dalje pooblaščeni Laboratorij za varstvo gozdov (na GIS), ki je povezan z Laboratorijem  za diagnostiko – entomološki laboratorij na BF-GOZD. Strokovno-svetovalno dejavnost zajema podporo pri mednarodnih in domačih obveznostih Slovenije na področju varstva rastlin (monitoring gozdnih ekosistemov, vključenost v sistematični nadzor tujerodnih škodljivih organizmov, izdelave načrtov sanacij gozda po škodljivih organizmih) in monitoringa poškodb gozdov zaradi divjadi.

Zaposleni