Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Gozdarstvo

V okviru katedre za krajinsko znanost in geoinformatiko (KKZG) se ukvarjamo s področji krajinske ekologije, varstva narave, gospodarjenja z zavarovanimi območji, hudourništvom in gozdarskim inženirstvom, hidrologijo in gozdnimi inventurami. Pomembna orodja, ki jih uporabljamo za analizo, vrednotenje obstoječih teorij in oblikovanje novih izsledkov so geografski informacijski sistemi (GIS) in prostorsko eksplicitni modeli ter povezane analize.

Sodelavci katedre KKZG smo v pedagoški proces vključeni s temeljnimi, obveznimi in izbirnimi predmeti na vseh treh študijskih programih, ki se izvajajo na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire:

 • Gozdne inventure in daljinsko pridobivanje podatkov (1. VSŠ, obvezni)
 • Krajinska ekologija v gozdarstvu (1. VSŠ, obvezni)
 • Uvod v varstvo narave (1. VSŠ, obvezni)
 • Daljinsko zaznavanje in osnove GIS (2. UNI KA, obvezni)
 • Dendrometrija in daljinsko pridobivanje podatkov (2. UNI, obvezni)
 • Gozdna hidrologija (2. UNI in 2. VSŠ, izbirni)
 • Hudourništvo (2. VSŠ, izbirni)
 • Krajinska ekologija (2. UNI, obvezni)
 • Krajinska ekologija (3. UNI KA, obvezni)
 • Gozdarsko inženirstvo (1. MSC, izbirni)
 • Gozdovi, ljudje in trajnostne krajine (1. MSC, izbirni)
 • Krajinsko gozdarstvo (1. MSC, obvezni)
 • Ohranjanje in upravljanje narave (1. MSC KA, obvezni)
 • Prostorski monitoring naravnega okolja (1. MSC, izbirni)
 • Urbano gozdarstvo (1. MSC, izbirni)
 • Varstvo pred naravnimi nevarnostmi (1. MSC, izbirni)
 • Gospodarjenje z zavarovanimi območji (2. MSC, izbirni)

 

Zaposleni