Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Gozdarstvo

V okviru Katedre za gojenje gozdov delujejo trije osnovni predmeti: Gojenje gozdov, Gozdna fitocenologija in Dendrologija z žlahtnjenjem gozdnega drevja. Osnovni cilji katedre so dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in strokovno-svetovalna dejavnost. Glavna področja, s katerimi se sodelavci ukvarjamo, so:

  • preučevanje morfoloških, horoloških, ekoloških in fizioloških značilnosti lesnatih rastlin ter osnov gozdnega semenarstva in drevesničarstva,
  • študij gozdnih tal in fitocenoz ter njihove vloge v gozdnih ekosistemih, uporaba izsledkov fitocenoloških dognanj,
  • preučevanje odvisnosti med gozdnimi rastišči, sestoji, ekološkimi dejavniki, družbenim okoljem in gojitvenim ravnanjem,
  • študij prenašanja gojitvenih modelov v primerljive razmere in
  • izdelava gozdnogojitvenega načrta, načrta premene in načrta sanacije gozda.

 

Zaposleni