Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Gozdarstvo

V katedri opravljamo pedagoško in raziskovalno delo na področju gozdne tehnike in ekonomike – študentom posredujemo znanja s področij, ki so za uspešno gospodarjenje z gozdovi ključnega pomena. Predmete izvajamo v vseh letnikih na obeh smereh dodiplomskega študija prva stopnje. Poglobljena in dodatna znanja v okviru obveznih kot tudi izbirnih predmetov posredujemo tudi na študiju druge stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov. Razpolagamo s sodobno pedagoško in raziskovalno opremo, ki omogoča kakovostno izvedbo pedagoškega procesa, katerega pomemben del predstavlja terenski pouk. Študente aktivno vključujemo v znanstveno raziskovalno in strokovno delo katedre prek projektov. V okviru rednega pedagoškega procesa vključujemo tudi predavanj gostujočih predavateljev. Sodelujemo z domačimi in tujimi pedagoškimi in raziskovalnimi organizacijami na skupnih raziskovalnih projektih in kot gostujoči predavatelji.

Zaposleni