Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

Informacijski viri

Na tem mestu so zbrane povezave do različne elektronske literature – do polnih besedili člankov, znanstvenih in strokovnih revij, knjig, podatkovnih zbirk in drugih informacij.

Hitre povezave

Vzajemni katalog COBISS+

COBISS+ omogoča iskanje in pregled bibliografskih zapisov o gradivu ter rezervacijo želenega gradiva.

DiKUL 

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani predstavlja enotno vstopno točko do informacijskih virov UL na enem mestu. Išče hkrati po vseh razpoložljivih zbirkah in je nepogrešljiv pri iskanju točno določenega članka.

Mrežnik

Mrežnik išče po posameznih izbranih (vsebinskih/tematskih) zbirkah, ki jih izberete glede na tematiko, ki vas zanima. Za iskanje točno določenega članka ni primeren, saj bi morali zanj preiskati vsako zbirko posebej, izjema je le, če poznate založnika.

RUL

Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje, hranjenje in dostop do elektronskih oblik diplomskih, magistrskih in doktorskih del ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov.

dLib

Digitalna knjižnica Slovenije zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture.

SciVie

Repozitorij SciVie je odprto dostopen repozitorij, ki ga je vzpostavil Gozdarski inštitut v okviru projekta Euforinn.

Forest Science Database

Dostopno za člane konzorcija (BF, VF) preko portala OVID.

Statista

Statista je statistična zbirka, ki omogoča hiter in učinkovit dostop do relevantnih informacij o različnih trgih in industrijah.

Web of Science

Vmesnik Web of Science (WoS) omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih podatkovnih zbirk s podatki o citiranih virih (indeksi citiranosti).

Scopus

Podatkova zbirka Scopus je namenjena za iskanje in pregled znanstvene literature z vseh področij, vključuje citatni indeks.

 

E-revije, članki v polnem besedilu (dostop UL, CTK, NUK)

American Chemical Society  (ACS-Core Journals)

Zbirka omogoča dostop znanstvenih revij s področja kemije. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in besedila člankov iz več kot 50 znanstvenih revij od leta 2000 dalje.

American Society for Microbiology

Dostop do revij s področja mikrobiologije.

Emerald Publishing

Dostop do revij s področja managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva.

IEEE Xplore Digital Library

Dostop do revij s področja tehnike in naravoslovja.

JSTOR

Je arhivska zbirka skoraj 1000 znanstvenih časopisov s področja antropologije, arheologije, biologije, botanike, ekologije, izobraževanja, matematike, statistike, naravoslovnih znanosti in zdravstva. Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja.

Nature

Dostop do polnega teksta revije od leta 1997. Dostop tudi do Nature Cell Biology, Nature Genetics, Nature Immunology, Nature Medicine, Nature Reviews Cancer, Nature Reviews Microbiology, Nature Reviews Molecular Cell Biology in Kidney International

OECD iLibrary

Dostop do celotnih besedil vseh publikacij, ki jih izdaja OECD – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj od leta 1998 naprej.

Oxford Journals Online

Dostop do revij s področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja.

Proceedings of the National Academy of Science of the United States of  America (PNAS)

Dostop do polnih tekstov od leta 1996.

SAGE Journals Online

Dostop do 390 naslovov znanstvenih časopisov uglednega založnika Sage Publications, ki skupaj obsegajo preko 94.000 celotnih besedil člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja.

Science Direct

 

Zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini. Poleg tega lahko uporabniki UL dostopajo do približno 780 izbranih naslovov e-knjig, treh zbirk Advances in Applied Mechanics, Advances in Computers in Advances in Heat Transfer ter 9 priročnikov Comprehensive Composite Materials, Encyclopedia of Energy, Encyclopedia of Information Systems, Encyclopedia of Materials Science & Technology (EMSAT), Encyclopedia of Vibration, Comprehensive Microsystems, Encyclopedia of Biological Chemistry, Encyclopedia of Food Microbiology in Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition.

Science Online

Dostop do polnih tekstov od julija 1996 dalje

Springer LINK

Dostop do revij s področja astronomije, ekonomije, fizike, geoloških znanosti, kemije, matematike, medicine, okolja, prava, prirodoslovnih znanosti, računalništva, strojništva.

Taylor&Francis Online

Dostop do revij s področja bibliotekarstva in informacjskih znanosti, ekonomije, veterine, verstev, umetnosti, gradbeništva, arhitekture, politologije, izobraževanje, sociologije, biologije, psihologije, matematike, kemije, fizike.

Tuje baze podatkov in servisi

Dosegljivo s strani IZUM-a: Web of Science, ProQuest, Scopus, EbscoHost.

Wiley InterScience

Zbirka Wiley Interscience je namenjena za iskanje ter branje znanstvenih in strokovnih člankov področij naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd.

 

E-revije v prostem dostopu

BioMed Central

BMC je komercialni založnik visokokakovostnih, recenziranih revij, ki pokrivajo vse znanstvene in klinične discipline, s poudarkom na potrebah raziskovalnih skupnosti, ki jim služijo.

Directory of Open Access Journals

Direktorij odprto dostopnih revij. Vključeni so recenzirani naslovi z vseh področij, ki so prosto dostopni bralcem. Omogoča dostop do celotnih besedil člankov iz preko 11.500 znanstvenih in strokovnih revij, ki izhajajo v odprtem dostopu.

Free Medical Journals

Spletna stran Free Medical Journal je posvečena promociji prosto dostopnih medicinskih revij na svetovnem spletu. Nudi preko 500 revij s področja medicine, biologije, biokemije, genetike, kemije, prehrane in veterine.

Highwire Press 

HighWire Press je bogat arhiv s polnimi teksti s področij medicine, biologije in veterine. Pri večini naslovov so članki dostopni šele po določenem obdobju embarga (6-36 mesecev). V zadnjem času servisu dodajajo tudi e-knjige.

PLoS (Public Library of Science)

Največja neodvisna znanstvena založniška platforma, ki omogoča prost dostop do znanstvenih informacij.

 

E-knjige in digitalne knjižnice

AnimalBase

Izjemna zbirka digitaliziranih starih knjig in znanstvenih člankov znamenitih avtorjev (Darwin, Linne, Scopoli ...). Obsegajo obdobje 18., 19. in 20. stoletja. Arhiv vzdržuje Univerza v Goettingenu.

Darwinova dela na medmrežju

Številna dela Charlesa Darwina v polnem besedilu.

Digital Library of the Real Jardín Botánico (CSIC)

Zbirka digitaliziranih starih knjig s področja botanike.

Encyclopedia Britannica Online Academic Edition

Najstarejša in ena najobširnejših splošnih enciklopedij na svetu, s 166.000 najpomembnejšimi spletnimi povezavami, 27.000 slikami in zemljevidi, 3.300 računalniškimi animacijami ter video in avdio gradivom.

ETHOS

Repozitorij doktorskih disertacij, ki so do danes izšle v Veliki Britaniji. 17.500 disertacij (7% celotnega repozitorija) je že na voljo brezplačno za vse uporabnike, ostale disertacije je možno naročiti proti plačilu.

Europeana

Evropska digitalna knjižnica je iskalnik po gradivih, ki so na voljo v digitalni obliki. Ponuja dostop do več kot dveh milijonov knjig, zemljevidov, posnetkov, fotografij, arhivskih dokumentov, slik in filmov iz nacionalnih knjižnic ter kulturnih ustanov vseh 27 članic EU. Zbirka obsega gradiva iz evropskih muzejev in galerij, arhivov, knjižnic in avdio-video zbirk.

European pharmacopoeia online Evropska farmakopeja: dostop z geslom v knjižnicah Biotehniške fakultete.

Internet Archive

Spletna knjižnica, ki združuje vstopne točke do e-knjig in drugih besedil, zvočnih zapisov, slik, video posnetkov, programske opreme...

NetLibrary

Knjige so za uporabnike UL dostopne v celem besedilu. Dostopate lahko na dva načina:

1) Knjige, ki so jih kupile fakultete UL, so odslej dostopne na:

http://search.ebscohost.com/

(kliknite na e-book Collection)

2) Direkten link

Vse naročene e-knjige so dostopne tudi v COBISS/OPAC-u v vzajemni bazi  bazi COBIB.

Oxford English Dictionary Online – Premium Collection

Elektronska oblika oxfordovih enciklopedij, slovarjev in ostalega referenčnega gradiva z dvajsetih znanstvenih področij: umetnost, arhitektura, biologija, ekonomija, računalništvo, okolje, prehranjevanje, splošne reference, zgodovina, pravo, lingvistika, literatura, matematika, medicina, mitologija, jezikoslovje, politika, družbene znanosti, upodabljajoče umetnosti, idr.

Science Direct Books

Dostop do skoraj 30.000 e-knjig.

Springer Online Books

Zbirka nudi knjige z različnih znanstvenih področij. Obsega različne tipe publikacij, kot so monografije, zborniki, atlasi, bibliografije, slovarji, enciklopedije, priročniki.

Universal Digital Library

Največja svetovna digitalna knjižnica - mednarodni projekt Milijon knjig, v katerem sodelujejo Univerza Carnegie Mellon iz Združenih držav, kitajska univerza Čečjang, Indijski znanstveni inštitut in Aleksandrijska knjižnica iz Egipta, so dokončali digitalizacijo več kot 1,5 milijona knjig, ki so tako postale dostopne prek spleta.

Zbirka založbe The National Academies Press

Več kot 4.000 strokovnih poročil ameriških akademskih inštitucij: National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine in National Research Council, brezplačno v formatu PDF.

 

Specializirane podatkovne zbirke

Agricola

Bibliografska podatkovna zbirka za kmetijstvo, NAL .

Agris/Caris

Mednarodna bibliografska zbirka za kmetijstvo.

Forest Science Database

Dostopno za člane konzorcija (BF, VF) preko portala OVID.

Espacenet (European Patent Office)

Za iskaje po patentni bazi.

FAOSTAT

Numerična-faktografska relacijska statistična zbirka.

Google Scholar

Iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov.

Portal OVID

Preko portala OVID so dostopne dostopne baze AGRIS, CAB, FSTA, Forest Science Database idr.  (dostop je prost za člane konzorcija: Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta).

Scopus

Multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom.

Ulrich`s Periodicals Directory

Iskanje podatkov o periodičnih publikacijah (dostop za UL).

Web of Science

Baza podatkov z indeksi citiranosti.

 

Specializirani informacijski sistemi

FITO-INFO

Informacijski sistem za varstvo rastlin.

 

Strokovni geslovniki

MAGUS

Panevropski slovar imen za divje in domače živali: sesalci in ptiči v 53 jezikih Evrope.

Akademske okrajšave, kratice in kratke fraze

Latinsko-angleško-slovenski slovarček s kratko razlago pomenov.

Angleško-slovenski lesarski slovarček 

Slovarček je namenjen predvsem študentom lesarstva kot priročnik za iskanje znanstvenih, strokovnih, tehničnih in tržnih informacij s področja lesarstva in sorodnih disciplin. Izrazi so povzeti glede na rabo v informacijskih virih, navedenih na koncu. Pri iskanju po podatkovnih zbirkah naj uporabniki pazijo na alternativno pisanje številnih lesarskih izrazov, in to tako v slovenščini kot angleščini.

Herbarijski slovarček

Slovarček pojmov in okrajšav, ki pridejo prav pri delu s herbarijem.

Katalog znanj

Splošna živinoreja, biološke osnove, genetika z enciklopedičnim opisom pojmov in gesli v slovenščini, angleščini in nemščini.

Mednarodni klasifikacijski sistemi, šifranti in nomenklature za področje lesarstva

Priročnik zajema klasifikacijske sisteme in šifrante izbranih znanstvenih, tehničnih, statističnih (tržnih) in podobnih informacijskih sistemov, bibliografskih zbirk in knjižničnih katalogov. Namen priročnika je zbrati in predstaviti različne veljavne terminološke pojme in koncepte za lesarstvo in sorodne dejavnosti.

Priročnik in leksikon biotehniške informatike in dokumentalistike

V priročniku so zbrani pomembnejši pojmi, s katerimi se srečujejo študentje in uporabniki informacijskih in dokumentacijskih storitev na področju biotehnike oz. kmetijstva..

Terminološki glosar za področje geologije – stratigrafije

 

Slovensko-angleški slovar terminov s področja geologije – stratigrafije.