description

Avtorji prispevkov iz mednarodne konference obravnavajo vpliv podnebnih sprememb na drevje oz. gozd v Sloveniji, spoprijemanje s posledicami, prilagoditev gozdarstva na klimatske spremembe in globalno segrevanje ter zdravje in varstvo gozdov.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: