description

Knjiga je zbornik prispevkov s področja entomologije in sicer so podrobno obravnavani saproksilni hrošči, ki živijo v Evropi. Prikazane so različne vrste, njihova taksonomija in biologija. V prispevkih so predstavljene različne vrste monitoringa saproksilnih hroščev. Poudarjena je njihova ogroženost in predstavljene različne oblike njihove zaščite in varovalnih strategij. Vsi prispevki so v angleškem jeziku.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: