Skip to main content
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Libraries

Bitenc's Food Days

 1. Senzorika živil = Sensory properties of foods. 1975. Bučar F. (ur.).

 2. Zdravje in hrana = Health and food. 1976. Bučar F. (ur.).

 3. Voda = Water. 1977. Bučar F. (ur.).

 4. Živilsko inženirstvo = Food engineering. 1978. Bučar F. (ur.).

 5. Živilska mikrobiologija = Food microbiology. 1979. Adamič J. (ur.), Bučar F. (ur.).

 6. Embalaža - transport : meso, sadje - vrtnine, mleko, žito, gostinstvo = Packaging & transport. 1981. Bučar F. (ur.), Bernot D. (ur.), Cegnar F. (ur.), Slanovec T. (ur.).

 7. Nove surovine v živilstvu = New foodstuffs. 1982. Bučar F. (ur.).

 8. Procesni nadzor v živilstvu = Food quality control. 1985. Šikovec S. (ur.), Bučar F. (ur.), Klofutar C. (ur.), Slanovec T. (ur.).

 9. Toplotna obdelava živil = Thermal processing of foods. 1986. Šikovec S. (ur.), Bučar F. (ur.), Klofutar C. (ur.).

 10. Encimi v živilstvu  = Enzymes in food prossesing. 1987. Bučar F. (ur.), Klofutar C. (ur.), Zelenik-Blatnik M. (ur.), Žlender B. (ur.).

 11. Analizne metode v živilstvu = Analytical methods in food technology.1988. Klofutar C. (ur.), Bučar F. (ur.), Slanovec T. (ur.), Šikovec S. (ur.), Žlender B. (ur.).

 12. Bio-živila = Bio-food. 1989. Cegnar F. (ur.), Žlender B. (ur.), Šikovec S. (ur.), Hribar J. (ur.), Modic M. (ur.).

 13. Bio-živila II = Bio-food II. 1991. Cegnar F. (ur.), Žlender B. (ur.), Šikovec S. (ur.), Hribar J. (ur.), Klofutar C. (ur.).

 14. Lipidi = Lipids. 1992. Klofutar C. (ur.), Žlender B. (ur.), Hribar J. (ur.), Plestenjak A. (ur.).

 15. Ogljikovi hidrati = Carbohydrates. 1993. Plestenjak A. (ur.), Žlender B. (ur.), Hribar J. (ur.), Zelenik-Blatnik M. (ur.).

 16. Aditivi : dodatki - tehnologija – zdravje = Additives : additives - technology – health.  1994. Raspor P. (ur.).

 17. Podaljšanje obstojnosti živil = Prolongation of the shelf life of foods. 1995. Klofutar C. (ur.), Hribar J. (ur.), Žlender B. (ur.), Plestenjak A.(ur.), Pokorn J. (ur.), Rudan Tasič D. (ur.), Wondra M. (ur.).

 18. Moderne tehnologije predelave in kakovost živil = Modern processing technologies and food quality. 1997. Žlender B. (ur.), Gašperlin L. (ur.), Hočevar I. (ur.).

 19. Reologija živil = Rheology of food. 1999. Žlender B. (ur.), Gašperlin L. (ur.), Hočevar I. (ur.), Hočevar P. (ur.), Slemenik B.(ur.).

 20. Antioksidanti v živilstvu = Antioxidants in food science and technology. 2000. Žlender B. (ur.), Gašperlin L. (ur.).

 21. Funkcionalna hrana = Functional foods. 2001. Žlender B. (ur.), Gašperlin L. (ur.).

 22. Varnost živil = Food safety. 2004. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo

 23. Sledljivost živil = Food traceability. 2005. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.).

 24. Karcinogene in antikarcinogene komponente v živilih = Carcinogenic and anticarcinogenic food components. 2006. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.).

 25. Stranski proizvodi in odpadki v živilstvu - uporabnost in ekologija = By-products and wastes in food processing -utilization and ecology. 2008. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.).

 26. Vloga mineralov v živilski tehnologiji in prehrani = Role of minerals in food technology and nutrition. 2009. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.).

 27. Nanotehnologije in nanoživila = Nanotechnologies and nanofoods. 2012. Demšar L. (ur.), Žlender B. (ur.).

 28. Hrana, prehrana in mediji, Bitenčevi živilski dnevi, 17.6. 2015

 29. Aditivi v živilih – Prednosti in tveganja = Food additives – Benefits and risks, 15.6.2017

 30. Živilstvo in prehrana med tradicijo in inovacijo, Bitenčevi živilski dnevi, 19. junij 2019