Skip to main content
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Forestry

Biotehnical faculty, University of Ljubljana

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

+386 1 3203 000

Department of Forestry and Renewable Forest Resources

Večna pot 83, 1000 Ljubljana

+386 1 3203 512

Infrastrukturni center Raziskovalni gozd Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Večna pot 83, 1000 Ljubljana

Link