Svečana podelitev Pahernikovih štipendij bo v torek, 17. maja 2022, ob 14.00 v učilnici G6 na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Večna pot 83, Ljubljana). Glavni govornik na podelitvi bo Matija Remše, ki bo govoril o pomenu mencenstva.


Pahernikovi ustanovi je Vida Ribnikar roj. Pahernik podarila denacionalizirano Pahernikovo gozdno posest za nadaljnjo promocijo sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Ustanova poleg drugih aktivnosti v lokalni skupnosti in širše podpira tudi mlade pri študiju gozdarstva in raziskovalke in raziskovalce področja sonaravnega gospodarjenja z gozdom. Za promocijo sonaravnega gospodarjenja z gozdom je ustanova podprla tudi dve stalni razstavi v Koroškem pokrajinskem muzeju, v načrtu pa je tudi Center za sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi. V lanskem letu je Pahernikove gozdove obiskala visoka delegacija direktoratov za okolje in kmetijstvo Evropske komisije.

Pahernikova ustanova Ljubljana 23-12-2019-22_logotipi
Na svečani podelitvi v letu 2019 je Pahernikova ustanova za šolsko leto 2019/2020 podelila 10 štipendij študentkam in študentom na drugi in tretji stopnji študija gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, zlasti tistim, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri opravljanju svojih obveznosti (fotografija: Kristjan Jarni)

 

V dvanajstih letih svojega obstoja podelila 80 štipendij in sofinancirala 155 projektov za spodbujanje sonaravnega gozdarstva. Štipendije Pahernikove ustanove so namenjene študentkam in študentom na drugi in tretji stopnji študija gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, zlasti tistim, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri opravljanju svojih obveznosti.

 

Sonaravno gospodarjenje v Pahernikovih gozdovih

Franjo Pahernik, oče Vide Ribnikar roj. Pahernik, je po prevzemu domačega posestva začel s sonaravnim gospodarjenjem v Pahernikovih gozdovih, z pogozdovanjem degradiranih pašnikov in travnikov ter gozdno inventuro in preverjanjem uspešnosti gospodarjenja s knjigovodstvom in načrtovanjem. Kot narodni poslanec je v Narodni skupščini v Beogradu povedal (21.3.1933 iz govora poslanica Franja Pahernika v Narodni skupščini v Beogradu): »Zavedati se moramo, da predstavljajo naši gozdovi ogromno bogastvo, ki more, ako ga bomo pravilno uporabljali, prinesti blagostanje vsemu narodu.« Tradicija se v Pahernikovih gozdovih nadaljuje tudi danes, več kot 100 let kasneje. 

 

Več o Pahernikovi ustanovi na povezavi 

Več o sonaravnem gospodarjenju z gozdom na povezavi