grafika_manjša

12. znanstveno srečanje GOZD in LES: v času in prostoru bo potekalo v sredo, 25. maja 2022, od 9.00 do 14.30, v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije (Večna pot 2, Ljubljana) s prenosom po spletu

Prijavnica na povezavi 

 

Program 12. znanstvenega srečanja GOZD in LES 2022: v času in prostoru

Program srečanja GOZD in LES 2022: v času in prostoru

Moderatorja: Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije in Miha Humar, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

9.00–9.05 Pozdrav gostitelja

 • Primož Simončič, direktor, Gozdarski inštitut Slovenije

9.05–9.20 Pozdravne besede

 • Robert Režonja, MKGP, generalni direktor, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo na MKGP
 • Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

9.20–9.30 Otvoritev srečanja

 • akademik Mitja Zupančič, SAZU

 

Moderator: Robert Brus, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

9.30–9.50 Matteo Cerioni et al.: Empirical studies on the resilience of European temperate forests to
large and severe disturbances

9.50–10.10 Marjana Westergren et al.: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov: prispevek k razvoju Gozdarskega inštituta Slovenije in gozdarske znanosti

10.10–10.30 Jure Žigon: Potencial uporabe atmosferske zračne plazme za doseganje kakovostnejšega premazovanja in lepljenja lesa

10.30–11.00 Odmor

 

Moderatorka: Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije

11.00–12.00 Predstavitve plakatov in izbranih projektov

12.00–13.00 Kosilo

 

Moderatorja: Miha Humar, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije

13.15–14.30 Okrogla miza: Prihodnost OVE v Energetski strategiji Slovenije s poudarkom na biomasi iz gozda

 • Jožica Gričar, GIS: Povzetek zaključnih misli SAZU posveta Podnebne spremembe in biogospodarstvo: izzivi in priložnosti slovenske gozdno-lesne verige
 • Drago Babič, Svet za razvoj SAZU
 • Nike Krajnc, GIS
 • Daša Majcen, Innorenew
 • Stane Merše, IJS
 • Jože Mori, ZGS
 • Dušan Plut, Svet za varovanje okolja SAZU
 • Primož Simončič, GIS
 • Niko Torelli, Svet za varovanje okolja SAZU
 • Franc Žlahtič, Svet za energetiko SAZU

 

Povezava za prenos dogodka v živo.


Informacije o znanstvenem posvetu so tudi na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenija na povezavi ali na spletni strani SAZU na povezavi

 

Prihodnost je v usklajevanju, uravnoteženi rabi lesa in spodbujanju v prihodnost usmerjenih procesov v naravi in družbi !

 

Organizacija znanstvenega srečanja 2022: GOZD in LES v času in prostoru: 

 • Katja Sonnenschein (
 • Darja Rogelj (

 

Srečanje finančno podpira projekt LIFE SySTEMiC, sofinanciran s strani programa LIFE, MOP, MKGP in GIS

logotipi

 

Vabljeni !