01.JPG

Foto: dr. Ante Ivanković

V četrtek, 4. maja 2023 je skupina doktorskih študentov Agronomske fakultete v Zagrebu, ki jih je spremljal prof. dr. Ante Ivanković, alumen Biotehniške fakultete, v okviru dvodnevne strokovne ekskurzije po Sloveniji najprej obiskali dekanat Biotehniške fakultete. Tam so jih sprejeli mag. Vesna Ješe Janežič, vodja referata za doktorski študij na BF, prof. dr. Marko Petrič, predsednik Komisije za doktorski študij na BF, prof. dr. Valentina Schmitzer, predsednica programskega sveta Bioznanosti in asist. Jure Mravlje, predstavnik doktorskih študentov na BF.

02.JPG

Foto: dr. Ante Ivanković

V prvem delu, ki je potekal v sejni sobi dekanata jim je asist. Jure Mravlje predstavil Biotehniško fakulteto, s poudarkom na širini in raznolikosti področij, ki jih pokrivamo. Predstavil je tudi možnosti obštudijskih dejavnosti in mobilnosti, ki jih ponujamo na fakulteti. V nadaljevanju je mag. Vesna Ješe Janežič predstavila interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti, ki ga koordiniramo na Biotehniški fakulteti ter vsa znanstvena področja, ki jih pokrivamo. Podrobno je predstavila sam potek študija in obveznosti doktorskih študentov tekom posameznih letnikov študija. Na koncu pa sta jim prof. dr. Marko Petrič in prof. dr. Valentina Schmitzer predstavila še kako formalno na nivoju fakultete in univerze poteka spremljanje doktorskih študentov od prijave dispozicije doktorske do zagovora doktorske dizertacije.

20230504_114022.jpg

Foto: Vesna Ješe Janežič

IMG_20230504_120027.jpg

Foto: Jure Mravlje

V drugem delu pa so študenti obiskali Oddelek za agronomijo BF, kjer jih je pozdravil namestnik prodekana prof. dr. Robert Veberič in jim na kratko predstavil oddelek. Nato so obiskali Katedro za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, kjer jim je izr. prof. dr. Maja Mikulič Petkovšek razkazala laboratorije in predstavila področja znanstveno-raziskovalnega dela s katerimi se ukvarjajo na njihovi katedri, s poudarkom na analizi rastlinskih sekundarnih metabolitov.

IMG_20230504_134214.jpg

Foto: Jure Mravlje

Za tem so v okviru strokovne ekskurzije v popoldanskem delu obiskali še Botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki deluje kot organizacijska enota v okviru Biotehniške fakultete.

Naslednji dan, v petek, 5. maja 2023 so se odpeljali še na Rodico pri Domžalah, kjer so si ogledali Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete. Sprejela jih je prodekanja prof. dr. Tatjana Pirman skupaj s sodelavci (prof. dr. Peter Dovč, prof. dr. Luka Juvančič in doc. dr. Špela Malovrh), ki so jim ob kavi in prigrizku predstavili oddelek in doktorski študij na oddelku. Prav na Oddelku za zootehniko je namreč pred 22 leti doktoriral tudi prof. dr. Ante Ivanković.

zoo2.jpg

Foto: dr. Vida Rezar

Skupaj z gosti so si nato pogledali še izbrane 3 laboratorije in sicer: genetski laboratorij, ki ga je predstavil prof. Peter Dovč, laboratorij za mlekarstvo skozi katerega jih je popeljala dr. Petra Lorbeg Mohar (vodja laboratorija) in kemijski laboratorij na Katedri za prehrano, ki ga je predstavila doc. dr. Alenka Levart (vodja laboratorija). Ob zaključki srečanja pa so se pridružili še mladi raziskovalci in doktorski študentje Oddelka za zootehniko. Vsak je na kratko predstavil svoje raziskovalno delo vezano na doktorat. Hkrati pa so svoje področje dela predstavili tudi študenti iz Zagreba, v skupni želji po kakšnem sodelovanju.

zoo1.jpg

Foto: dr. Vida Rezar

Naši gostje iz Zagreba so bili navdušeni nad toplim sprejemom in zanimivimi vsebinami, ki smo jim jih predstavili na Biotehniški fakulteti. Po besedah njihovega mentorja prof. dr. Anteja Ivankovića so se »počutili zelo dobro sprejeti, vse informacije, ki so jih dobili, pa so jim bile zelo zanimive in koristne, ter jim bodo prišle prav tudi v nadaljevanju njihovega doktorskega študija«. Ob tej priložnosti so tudi predstavnike naše fakultete lepo povabili na srečanje v Zagrebu, v želji da še naprej ohranjamo stik in zgradimo še boljše vzajemno sodelovanje.