Banner Newsletter.png

 

Program je razvila in ga bo izvajala skupina, ki jo sestavljata Food4Sustainability (Portugalska) in BGI (Portugalska). Poučevali vas bodo akademski strokovnjaki, akterji iz industrije, kmetje in praktiki, mentorji ter agroživilska zagonska podjetja.

Komu je izobraževanje namenjeno:

 • predvsem strokovnjakom, ki delajo na področju pridelave, predelave in distribucije hrane ter jih zanimajo inovacije v prehranskem sistemu
 • posameznikom iz različnih področij, vključno z živilsko znanostjo, inženiringom, poslovanjem/trženjem, informatiko, računalniškimi znanostmi, drugimi znanostmi in
 • vsem, ki jih tematika zanima

Kdaj bo potekalo:

 • on-line, in sicer natančneje:
  • 27. - 30. november 2023 
  • 4. - 6. december 2023
  • 11. - 13. december 2023

Izvedba izobraževalnega programa:

 • Program bo v treh tednih zagotovil dinamično in podporno okolje, v katerem boste razvijali znanje o zdravju tal, okolju prijaznih kmetijskih praksah, trajnostnem kmetijstvu, temelječe na zdravi hrani.
 • Med celotnim programom boste razvili svojo podjetniško miselnost in se naučili, kako lahko svoje ideje spremenite v poslovne predloge.
 • V teh treh tednih bo program potekal prek spleta, predstavljene bodo naslednje vsebine:
 • Modul 1: Začetek projekta HealthSoil4Food; Kako oceniti zdravje tal v praksi? Uvod v izzive na področju zdravja tal, trajnostnega kmetijstva in gnojil na biološki osnovi.
 • Modul 2: Tla - pomen, pregled orodij za ocenjevanje zdravja tal, nekatere politike in financiranje v prehranskem sistemu.
 • Modul 3: Kako je zdravje tal povezano z zdravjem ljudi? V tem modulu boste spoznali povezavo med tlemi in hrano.

Prijava:

 • tukaj: RIS Inspire – HealthySoil4Life 2.0 Food Edition - EIT Food Application Portal
 • Prijavijo se lahko samo udeleženci iz držav RIS: Bolgarija, Kanarski otoki, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Francoska Gvajana, Grčija, Guadeloupe, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Malta, Martinik, Mayotte, Črna gora, Severna Makedonija, Poljska, Portugalska, Romunija, Reunion, Saint Martin, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Turčija, Ukrajina.

Cena:

 • 50€ za vse dni udeležbe / *organizatorji ponujajo odlok ali oprostitev plačila

 

Kaj boste z udeležbo pridobili:

 • razvili znanje o zdravju tal z njegovo biološko raznovrstnostjo, okolju prijaznim zatiranjem škodljivcev in upravljanjem mikoriz za uspeh kmetije à s pomočjo uporabnih primerov, ki povezujejo zdravje tal z ekonomiko kmetije. Z napredovanjem boste spoznali alternative kemičnim vnosom za boljše zdravje in dobro počutje.
 • Udeležba na programu vam bo pomagala razviti (ali razumeti?) inovativne izdelke ali tehnike, ki vplivajo na prehranski sistem in zdravje.
 • Izkoriščanje potenciala mikrobov za pomoč kmetom pri povečevanju dobička kmetije vam bo omogočilo ustvarjanje rešitev za globalne izzive, kot sta odpornost pridelkov in zdravje ljudi.

 

Karierne priložnosti:

Usposabljanje na področju podjetništva in inovacij na področju zdravja tal in hrane vam lahko kot univerzitetnemu študentu, raziskovalcu na začetku kariere in mlademu podjetniku ponudi številne poklicne priložnosti:

 • z ustanavljanjem novih podjetij na podlagi idej, razvitih med programom zimske šole,
 • s povečanjem možnosti za zaposlitev v zagonskih podjetjih, malih in srednje velikih podjetjih ter večjih podjetjih na področju trajnostnega prehranskega sistema,
 • z izboljšanjem možnosti za zaposlitev v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih dejavnostih na področju uprave, poučevanja in usposabljanja,
 • z izboljšanjem možnosti za zaposlitev v nevladnih organizacijah in medijskih podjetjih,
 • usposabljanje študentov na področju trajnostnega in pametnega kmetovanja lahko pomeni spremembo za sedanje in prihodnje generacije, ki bodo zaradi te usposobljenosti imele referenco, ki ji bodo lahko sledile. Ustvarjanje novih podjetij bo zagotovilo zmanjšanje trenutne sektorske brezposelnosti, hkrati pa zapolnilo vrzel sektorskih inovacij.

 

Več informacij o izobraževanju: RIS Inspire - HealthySoil4Life | EIT Food Learning Services

Prijava: RIS Inspire – HealthySoil4Life 2.0 Food Edition - EIT Food Application Portal

 

 

EIT je agencija Evropske unije, ki je bila ustanovljena za krepitev inovacijskega potenciala in aktivnosti evropskega gospodarstva in družbe. Agencija deluje na osmih vsebinskih področjih, ki so združene v t. i. »skupnostih znanja in inovacij« (angl. Knowledge and Innovation Communities – KICs). KIC Hrana (www.eitfood.eu) je ena od osmih skupnosti, ki naslavlja široko področje in aktualne vsebine povezane s konkurenčnostjo in inovacijami v agroživilskih oskrbnih verigah.

Slovenija na področju kmetijstva in živilstva sodi v skupino »skromnih in zmernih inovatorjev«, zato je bil za pospešitev aktivnosti na tem področju vzpostavljen nacionalni EIT Food Hub - Slovenija. Cilj vzpostavitve je spodbuditi podjetniško in inovacijsko aktivnost v agroživilstvu preko učinkovitejšega dostopa do številnih instrumentov in finančnih podpor, ki jih ponuja EIT FOOD skupnost. Na Biotehniški fakulteti deluje EIT Food Hub Slovenija, ki kot nacionalno stičišče za spodbujanje podjetništva in inovativnosti na področju hrane v Sloveniji ter kot povezovalno-informacijska in izvedbena točka Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo spodbuja udeležbo slovenskih podjetij, institucij in posameznikov k vključevanju v aktivnosti EIT Food Europe. 

V okviru EIT FOOD HUB Slovenija potekajo številna usposabljanja in delavnice za študente, zagonska podjetja, raziskovalce ter zainteresirano javnost.