960,480,5,1141902_STA_Anže Malovrh
fotografija: Anže Malovrh/STA

Pobudo za organizacijo Dneva očarljivih rastlin je dala Evropska organizacija za raziskave rastlin EPSO (ang. European Plant Science Organisation) leta 2012 in za izvedbo določila tudi datum, 18. maj. Od takrat številne ustanove po svetu vsako drugo leto, običajno v tednu okoli 18. maja, gostijo različne vrste dogodkov, ki so povezani s temeljnimi in uporabnimi raziskavami rastlin, kmetijstvom, ohranjanjem okolja, biodiverziteto, izobraževanjem in umetnostjo. V Sloveniji Dan očarljivih rastlin poteka vsako leto in ga organizira Slovensko društvo za biologijo rastlin, več informacij na povezavi, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, ki ga je v letu 2022 uvrstila tudi v koledar pomembnih dogodkov v okviru praznovanja 75. letnice Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

agr3
fotografija: Aleš Kladnik/BF

V letu 2022 je v Sloveniji potekal že 10. dan očarljivih rastlin, ki ga je dopoldan obiskalo več kot 1.000 osnovnošolcev iz cele Slovenije, popoldan pa tudi individualni obiskovalci. Rastline, njihov pomen in z njimi povezane raziskave so bile predstavljene na 30 stojnicah različnih fakultet, inštitutov in društev. 

agr4
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Zaposleni in študenti Biotehniške fakultete so se na 10. dnevu očarljivih rastlin predstavili na 11 stojnicah in sicer so predstavitve pripravili sodelavci z Oddelka za agronomijo, Oddelka za biologijo, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Oddelka za lesarstvo, Oddelka za krajinsko arhitekturo, Oddelka za živilstvo in Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. 

agr2
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Oddelek za agronomijo je na 4 stojnicah pripravil različne delavnice in predstavitve in sicer s tematikami »O pomenu turgorja za delovanje rastlin«, »Rudarjenje mineralnih hranil«, »Tritikala – dve žiti v enem« in »Sveža zelenjava iz hidroponskega sistema«.

bio2
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Oddelek za biologijo je na 3 stojnicah pripravil različne delavnice in predstavitve. Katedra za ekologijo in varstvo okolja je obiskovalcem predstavila stojnico z naslovom »Sestavili bomo enostavno mokrišče«, Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin pa je na dveh stojnicah predstavila »Očarljiva vlakna« ter »Sožitje rastlin in mikrobov«. Slednjo je vodil asist. Jure Mravlje, ki je povedal: »Na naši stojnici smo učencem poskušali predstaviti tisto, o čemer v okviru rednega učnega načrta v šolah slišijo bolj malo, pa čeprav gre za izjemno pomembne vsebine – in sicer odnose med organizmi. V naravi namreč vsi organizmi živijo v različnih oblikah interakcij z drugimi organizmi. Še posebej pomembne za celotne ekosisteme so interakcije rastlin z mikroorganizmi. Učencem smo tako predstavili primere sožitij rastlin z mikroorganizmi kot so bakterije in glive, ki jim pomagajo pri preskrbi z vodo in mineralnimi hranili ter tako izboljšajo rast rastlin in s tem produktivnost celotnih ekosistemov

bio3
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je na stojnici predstavil »Ključ do dreves«. 

les
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Oddelek za lesarstvo je na stojnici predstavil »Očarljivi les«.

ka
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Na stojnici Oddelka za krajinsko arhitekturo z naslovom »Miniaturni vrtovi«, pa so si obiskovalci lahko izdelali svoje lastne mini rastlinske nasade.

Z Oddelka za živilstvo je Katedra za tehnologije rastlin živilskega izvora in vino predstavila stojnico, ki so jo poimenovali »Energija in hranila iz rastlinskih živil«.


10. dan očarljivih rastlin si lahko ogledate tudi v reportaži Slovenske tiskovne agencije spodaj: