15. januarja 2020 - Študentski svet zveze EUTOPIA vzpostavlja vrsto platform na katerih bodo študentke in študenti pokazali in delili svoje izvrstno delo. Za povezavo znanja, idej in projektov študentk in študentov zveze je Študentski svet zveze EUTOPIA vzpostavil Študentski možganski trust. K sodelovanju vabijo različne profile – splošne koordinatorje, urednike in direktorje komuniciranja.    Kaj je Študentski možganski trust?   Študentski možganski trust je organizacija, ki:
  • mlade vključuje v procese oblikovanja politike ter spodbuja vrednote in človekove pravice.
  • sodeluje pri organizaciji dogodkov, razprav in konferenc mladih z evropske univerze.
  • spodbuja projekte, ki se izvajajo z verodostojnostjo in perspektivo mladinske organizacije in katerih cilj je vključiti številne mlade Evropejce (prek spletnega mesta in družbenih omrežij).
Študentski možganski trust bo platforma, katere namen bo povezati znanje, zamisli in projekte študentov iz različnih univerz in se zavzeti za oblikovanje resnične skupnosti EUTOPIA.  Študentski možganski trust zveze EUTOPIA (EUSTT) študentom ne bo le omogočil, da delijo svoje delo, ampak bo zagotavljal tudi usposabljanje za pridobivanje veščin, da se bo študentska skupnost vključila v procese oblikovanja politik ali odločanja.  Študentski možganski trust zveze EUTOPIA (EUSTT) bo vključujoča platforma, na kateri bodo lahko študentje in doktorandi objavljali svoje raziskave. Drugi pa se bodo lahko odzivali s komentarji in povratnimi informacijami.   Kot študenti zveze si želimo študentsko skupnost EUTOPIA, ki podpira duha te zveze in ponuja priložnosti prihodnjim voditeljem.   Za uresničitev tega projekta želimo sestaviti ekipo. Zato računamo nate!   V prvi fazi bomo oblikovali Študentski možganski trust zveze EUTOPIA: njegovo poslanstvo, vizijo in vrednote. To vključuje izdelavo spletnega mesta z vsebinami in slikami, ki nas predstavljajo. Ko bo to pripravljeno, lahko začnemo objavljati. To pomeni, da bodo vsi študentje iz zveze povabljeni, naj objavijo svoje raziskave in članke.    Ekipa, zadolžena za Študentski možganski trust, bo odločala, katera vsebina bo objavljena, in bo odgovorna za oblikovanje delovnih skupin, organizacijo dogodkov in širjenje skupnosti ...   Koga iščemo?   Želimo oblikovati multidisciplinarno ekipo sestavljeno iz proaktivnih, entuziastičnih, ustvarjalnih, inovativnih in radovednih oseb? Iščemo tebe!   Potrebujemo naslednje profile:
  • Splošni koordinator: odgovoren za izvedbo projekta in vodenje ekipe.
  • Uredniki: usklajevanje in pregled gradiva pred objavo. Uredniki pregledajo članke in se odločijo, katero gradivo se objavi. Med pregledom podajo komentarje in predloge za njegovo izboljšanje.
  • Direktor komuniciranja: Direktor komuniciranja je glas organizacije. Njegova naloga je izdelati komunikacijsko strategijo Študentskega možganskega trusta in jo z ustreznimi vsebinami izvajati na spletnem mestu in v družbenih omrežjih. Cilj je širiti vpliv Študentskega možganskega trusta.
  • Vodja mednarodnega sodelovanja: Vodja mednarodnega sodelovanja išče študentske ambasadorje na univerzah zveze. Prav tako si bo prizadeval za partnerstvo z drugimi univerzami, tako da bo študentski možganski trust EUSTT lahko postal široka mreža mladinskih vidikov in mladinskih politik.
  • Oblikovalec spletnega mesta: Spletni oblikovalec je odgovoren za oblikovanje in postavitev spletnega mesta.
  Kako se prijavite?   Življenjepis in motivacijsko pismo pošljite na naslov eutopia.studentcouncil@upf.edu do 15. januarja 2021.