slovensko agronomsko društvo


XIV. simpozij NOVI IZZIVI V AGRONOMIJI bo potekal on line in sicer v četrtek, 28. januarja 2021 in petek, 29. januarja 2021.

Prijavite se lahko do srede, 20. januarja 2021.

Novi izzivi v agronomiji so namenjeni vsem, ki delujejo na širšem področju agronomije.

Pri pripravi simpozija sodelujejo:
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
Kmetijski inštitut Slovenije 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec

Organizacijski odbor:
dr. Rok Mihelič
dr. Peter Dolničar
dr. Barbara Čeh
dr. Igor Šantavec
dr. Denis Stajnko

Kontakt:
dr. Igor Šantavec, blagajnik SAD
M: 01 320 3271, E:

Program simpozija 
Program XIV. simpozij NOVI IZZIVI V AGRONOMIJI bo objavljen v torek, 12. januarja 2021, na spletni strani društva: www.agronomsko-drustvo.si.
Za orientacijo navajamo teme simpozija:

 • tehnologije pridelave poljščin ter pridelava zelenjadnic in zelišč na prostem, pridelava krme
 • pridelava na njivah pred izzivi dviga samooskrbe ob izpolnjevanju načel trajnostnega kmetovanja
 • gnojenje poljščin in zelenjadnic na prostem
 • varstvo poljščin in zelenjadnic na prostem
 • žlahtnjenje, preizkušanje sort in semenarstvo
 • obdelava tal
 • kmetijska tehnika in precizno kmetijstvo
 • varovanje naravnih virov
 • kmetovanje na varovanih območjih in območjih z omejenimi dejavniki
 • reforme skupne kmetijske politike EU
 • ekonomika pridelave
 • druge teme s področja konvencionalnega, integriranega in ekološkega poljedelstva
 • dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Navodila za prijavo
Za udeležbo na XIV. simpoziju NOVI IZZIVI V AGRONOMIJI se prijavite na e-naslov: do srede, 20. januarja 2021. V sporočilu pošljite vaše ime in priimek ter e-naslov, kamor želite dobiti povezavo na simpozij.

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na simpoziju je 110 EUR in vključuje udeležbo na obeh dneh simpozija ter zbornik prispevkov, ki ga skupaj s programom dobite po pošti pred simpozijem. 
Za člane društva s plačano članarino za leti 2020 in 2021 je kotizacija za udeležbo na simpoziju 100 EUR.

Plačilo kotizacije
Kotizacijo nakažite na račun društva najkasneje do ponedeljka, 25. januarja 2021, namen na položnici naj bo kotizacija NIA 2021. Na podlagi plačane kotizacije vam pošljemo povezavo na dogodek na navedeni e-naslov. 

Plačilni nalog_izzivi

Pravne osebe
Če se bo simpozija udeležilo več predstavnikov iste pravne osebe, prosimo, da pošljete do ponedeljek, 25. januarja 2021 naročilnico in skupen seznam udeležencev na e-naslov . Na seznamu naj bodo navedeni tudi e-naslovi udeležencev, na kateri naj bodo navedeni tudi e-naslovi udeležencev za posredovanje povezave na simpozij.
Na podlagi naročilnice vam bomo izdali račun.