Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, je v ponedeljek, 14. decembra 2020, razpisal volitve za člane Upravnega odbora Univerze v Ljubljani. V skladu s sklepom so članice Univerze v Ljubljani predlagale kandidate za člane upravnega odbora iz vrst univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in kandidate za člana upravnega odbora iz vrst drugih delavcev. Svoje kandidate so v roku predlagali tudi delodajalci.

Skladno z razpisanimi volitvami za člane Upravnega odbora Univerze v Ljubljani je Volilna komisija v petek, 15. januarja 2021, potrdila kandidatno listo.

Volitve za člane Upravnega odbora Univerze v Ljubljani bodo v petek, 29. januarja 2021. Elektorjem bodo vabila poslali na njihove elektronske naslove.

KANDIDATNA LISTA ZA VOLITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025

Kandidati iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za tri mesta v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani:

 1. Prof. dr. Emil Erjavec, zaposlen na UL BF
 2. Doc. dr. Rok Fink, zaposlen na UL ZF
 3. Prof. dr. Maja Klun, zaposlena na UL FU
 4. Prof. dr. Matjaž Mikoš, zaposlen na UL FGG
 5. Prof. mag. Tanja Pak, zaposlena na UL ALUO
 6. Prof. dr. Samo Ribarič, zaposlen na UL MF
 7. Izr. prof. dr. Katja Tomažin, zaposlena na UL FŠ
 8. Izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, zaposlena na UL FF

Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze za eno mesto v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani:

 1. Dr. Tone Češnovar, zaposlen na UL FS
 2. Mojca Dolar, zaposlena na UL ZF
 3. Izr. prof. dr. Janez Vodičar, zaposlen na UL FŠ
 4. Matej Zonta, zaposlen na UL ALUO

Kandidata iz vrst delodajalcev za eno mesto v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani:

 1. Mag. Matjaž Čemažar, predsednik uprave podjetja Domel Holding d.o.o.
 2. Peter Pišek, direktor podjetja Frigotransport Pišek & HSF d.o.o.
 3. Dr. Sergeja Planko, direktorica podjetja Partner team d.o.o.

 

Kandidatna lista za volitve članov Upravnega odbora Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021 – 2025