EUTOPIA_Dvojni doktorat

Mreža evropskih univerz EUTOPIA, katere članica je tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, je objavila skupni razpis partnerskih univerz za sodelovanje v okviru skupnega izvajanja raziskovalnega dela in skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije doktorandov univerz te mreže. Na ta način bodo kandidati pridobili doktorat na obeh izbranih univerzah. 

Univerza v Ljubljani v razpisu sodeluje z University of Warwick, Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université. 

Rok za prijavo: 28. 4. 2021 (do 13.00 ure)

Razpis na povezavi 

Prijava na povezavi 

Več informacij na povezavi