V februarju 2021 boste študentje volili predstavnike v Študentski svet Biotehniške fakultete za Študijsko leto 2020 /2021. 

V skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani in na podlagi rokovnika volilnih opravil za volitve v Študentske svete članic in konstituiranje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020 /2021, št. 034-1/2020 z dne 11. 1. 2021, dopolnjujemo razpis volitev v Študentski svet Biotehniške fakultete z dne 5. 11. 2020 z informacijami o kraju, času in načinu izvedbe volitev, načinu volitev ter času odprtja volišč:


Volitve v Študentski svet Biotehniške fakultete se bodo izvedle dne 10. 2. 2021 s pomočjo sistema Simply Voting. Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo Študentske identitete.

 

dr. Nataša Poklar Ulrih

dekanja

Povezava na dopis Dopolnitev razpisa volitev v Študentski svet Biotehniške fakultete, dopis št. 022-2/2020-11, z dne 20. 7. 2020

Povezava na: Dodatna navodila članicam pri izvedbi elektronskih volitev v študentske svete članic, z dne 25.1.2021