2021_vurnikova nagrada_logo

Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru leta 2018 ustanovili Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivnega študenta/študentko arhitekture, krajinske arhitekture ali urbanizma

Vurnikova študentska nagrada se za celotni študijski opus podeli študentkam in študentom 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura (UL FA), 1. in 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa urbanizem (UL FA), 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA) in, od leta 2021 naprej, tudi 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa krajinska arhitektura (UL BF). Podeljena bo ena Vurnikova študentska nagrada in dve enakovredni priznanji.

Nagrada je častna in finančna (vrednost prve nagrade je 1500 EUR neto) in namenjena študijskemu potovanju. Dobitnik/dobitnica Vurnikove študentske nagrade bo v okviru naslednjih Vurnikovih dni pripravil predavanje z vtisi s potovanja.
Podeli se tudi dve častni priznanji v vrednosti 300 EUR neto, ki za prejemnika/prejemnico ne predstavlja obveznosti.

Povabilo študentom k oddaji predloga za Vurnikovo študentsko nagrado 2021, SLO

Povabilo študentom k oddaji predloga za Vurnikovo študentsko nagrado 2021, ENG

 

Študenti/študentke pripravijo:

Osebno mapo (format A4, največ 50 strani in ne več kot 15 projektov)

 • predstavitev vsakega projekta mora zajemati: naslov projekta, navedbo sodelavcev študentov, mentorjev, asistentov in kratek opis, ki naj bo v slovenskem in angleškem jeziku
 • v osebno mapo ne sme biti vključena magistrska naloga
 • poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu pdf, vektorsko (CD ali USB ključek)

Avtorski esej o arhitekturi, krajinski arhitekturi in/ali urbanizmu (priporočeno 7000-10 000 znakov brez presledkov v slovenskem in angleškem jeziku).

 • esej mora v obeh jezikih imeti vidno označen en ali več odlomkov, ki jih študent želi v katalogu Vurnikove študentske nagrade izpostaviti. Vsi odlomki skupaj ne smejo presegati 2500 znakov (s presledki).
 • poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu doc in pdf (CD ali USB ključek).

Prijava mora prispeti s priporočeno pošto na sedež Centra arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana, do ponedeljka, 3. maja 2021, do 00:00 (velja poštni žig s tem datumom), s pripisom »NE ODPIRAJ – VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA«.

Prijavo je v ponedeljek, 3. maja 2021, od 8. do 16. ure, možno oddati tudi osebno na sedežu Centra arhitekture Slovenije.

V ovojnici je treba oddati:

 • A4 list s kontaktom (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov)
 • osebno mapo (digitalna verzija – CD ali USB ključek)
 • avtorski esej (digitalna verzija – CD ali USB ključek)

Za kakršna koli vprašanja glede oddaje predloga smo na voljo na

 

Prejemniki nagrad bodo znani na podelitvi nagrade, na rojstni dan arhitekta Ivana Vurnika, v torek, 1. junija 2021, ob 20. uri, v Baročni dvorani v Radovljici. Vsi nominiranci Vurnikove študentske nagrade bodo povabljeni na podelitev.

 

O prejemnikih glavne nagrade in dveh enakovrednih priznanjih bo odločala strokovna žirija v sestavi:

 • arhitekt Tomaž Krištof, Studio Krištof, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Slovenija
 • arhitektka Maja Ivanič, predsednica mednarodne konference Piranski dnevi arhitekture, Slovenija
 • arhitekt Martin Mutschlechner, Stadt:Labor – Architekten, Avstrija

Žirija se bo glede nagrajenih del odločala na podlagi naslednjih meril:

 • kakovost izbranih predstavljenih projektov
 • edinstvenost izbranih predstavljenih projektov
 • inovativnost izbranih predstavljenih projektov
 • kakovost eseja
 • doprinos k razmisleku o arhitekturi/krajinski arhitekturi/urbanizmu v eseju

 

Pregledna razstava nagrajenih in nominiranih predlogov za Vurnikovo študentsko nagrado 2018-2020

Vzporedno bo v Galeriji Spomeniškovarstvenega centra v Ljubljani (Trg francoske revolucije 3) od ponedeljka, 1. februarja 2021, do nedelje, 28. februarja 2021, na ogled pregledna razstava nagrajenih in nominiranih predlogov za Vurnikovo študentsko nagrado 2018-2020.

Vabljeni!