Učna skupnost EUTOPIA »Evropa v svetu« vabi študentke in študente na spletna predavanja Ekonomske politike EU (Economic policies of the EU). Predavanja izvaja Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in potekajo v angleškem jeziku.      Glavni cilj predmeta je razširiti in poglobiti znanje o ekonomskih politikah Evropske unije, ki vplivajo na poslovno, gospodarsko in institucionalno okolje podjetij, posameznikov in vlad na notranjem trgu Evropske unije.    Predavanja so razdeljena v dva dela:

  • Pregled zgodovinskih, pravnih in institucionalnih temeljev Evropske integracije in predstavitev teorije ekonomske logike na mikroekonomskem in makroekonomskem nivoju.
  • Osredotočenje na ekonomske politike, ki so oblikovane in pretežno izvedene na EU nivoju, še posebej politike, ki se navezujejo na enotni trg EU in monetarno unijo. Predstavitev določenih ekonomskih politik, kjer si EU in njene države članice delijo odgovornosti, kot na primer kohezijska politika ali koordinacija politik konkurence.

Kako lahko sodelujem?

Študentke in študenti partnerskih univerz EUTOPIA lahko sodelujejo na največ 5 spletnih predavanjih. Na voljo je 15 različnih predavanj, vsak posameznik se lahko prijavi na predlagane predavalne pakete, posamezna predavanja, ali pa naredi kombinacijo obeh možnosti. Predlagani so naslednji predavalni paketi:

  • Institucionalni paket (zgodovina, institucije in odločanje): predavanja 1, 2 in 5;
  • Ekonomski paket (teoretične ekonomske osnove integracije v EU): predavanji 3 in 4;
  • Monetarni paket (monetarna politika in ekonomsko upravljanje): predavanji 11 in 12;
  • Paket trajnostnega razvoja: predavanji 13 in 14.

Kje se prijavim?

Številke in zaporedja predavanj so določena v urniku predavanj, ki je objavljen na POPR-u, kjer je dostopna tudi prijava.     

Kdaj so predavanja?

Predavanja potekajo v angleškem jeziku, vsak ponedeljek ob 15. uri in trajajo 90 minut. Za sodelovanje se morajo študentke in študenti prijaviti na domači univerzi.     

Roki za prijavo:

Za vpis na predavanja 1-5 se morajo študenti prijaviti najkasneje do 10. februarja 2021 (prijava ni več možna). Za vpis na predavanja 6-15 se morajo študenti prijaviti najkasneje do 10. marca 2021.     

 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani bo za vsako posamezno predavanje objavila povezavo do Zoom srečanja. Ta povezava bo sodelujočim študentkam in študentom posredovana prek njihovih matičnih univerz. Za dostop do predavanj morajo imeti študenti in študentke nameščeno aplikacijo Zoom. Sodelujoči se morajo vedno prijaviti na Zoom predavanja s svojim polnim imenom in se predavanj udeležiti pravočasno. Na podlagi ustreznega registra lahko študentka ali študent pridobi potrdilo o udeležbi od institucije gostiteljice, ne pa tudi kreditnih točk ECTS.