Biotehniška fakulteta je osrednja nacionalna izobraževalna raziskovalna institucija s področja ved o živi naravi in z njimi povezanimi tehnologijami.

Novinarska konferenca Biotehniške fakultete bo kor spletni dogodek potekala v četrtek, 11. marca 2021, ob 12.00 uri, v Sejni dobi dekanata Biotehniške fakultete.

Povezava na spletni dogodek na povezavi Novinarska konferenca: BFestival in podelitev Jesenkovih nagrad (Meeting number: 121 493 5326, Password: 8sSScYutC24). 

 

BFestival je tudi v letu 2021 organiziran v sklopu podelitve Jesenkovih nagrad 

Jesenkove nagrade so najvišje priznanja za pedagoško, raziskovalno in strokovne dosežke na področju biotehniških ved v Sloveniji. V okviru podelitve Jesenkovih nagrad bo potekalo več dogodkov:

  • v četrtek, 11. marca 2021, ob 13. uri, bo v sejni sobi dekanata potekal BFestival 2021: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2020. Vabljeni, da se nam pridružite na povezavi (Meeting number: 121 007 1396, Password: ggUHemXV224);
  • v petek, 12. marec 2021, ob 12. uri v sejni sobi dekanata potekala podelitev Jesenkovih nagrad v letu 2021, kjer bodo podeljene  Jesenikove nagrade in predstavljeni prejemniki Priznanj Biotehniške fakultete. Vabljeni, da se nam pridružite na povezavi (objavljena bo v naslednjih dneh).

 

BFestival in Jesenkove nagrade bodo skupaj z vodstvom predstavili avtor izbranega prispevka, nagrajenki in slavnostna govornica

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete, bo predstavila pogled v trenutek, predvsem vpliv omejitev epidemije na kakovost izobraževanja (pomen laboratorijskih in terenskih vaj za študente fakultete) ter vlogo sodobnih inženirskih vsebin za reševanje družbeno relevantnih vprašanj in pomen krepitve sodelovanja z alumni, ki delujejo v mednarodnem prostoru za nadaljnji razvoj visokega šolstva na področju biotehnike. 

Prof. dr. Katarina Čufar, dobitnica Jesenkove nagrade za življenjsko delo, bo predstavila svojo raziskovalno pot in pomen sodelovanja, tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru;

Dr. Mateja Šenica, dobitnica Jesenkove nagrade za najboljšo diplomantko doktorskega študija, bo predstavila svoj pogled na možnosti interdisciplinarnega študija na Biotehniški fakulteti.

Prof. dr. Urška Vrhovšek, slavnostna govornica, bo predstavila krepitev sodelovanja v tujini uveljavljenih slovenskih raziskovalcev in pedagogov z raziskovalnimi centri in fakultetami v Sloveniji ter pomen in možnosti za prenosa njihovega znanja v Slovenijo.  

Prof. dr. Miha Humar, prodekan za znanstveno in raziskovalno delo, bo predstavil BFestival 2021: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2020

Prof. dr. Milan Kobal, bo predstavil izbran prispevek na BFestivalu: Nova metodologija kartiranja skalnih podorov: od množičnega mobilnega zbiranja podatkov do validacije modeliranja skalnih podorov ter intenzivno spremljanje snežnih plazove v Trenti. Pridobljene podatke bo uporabil za modeliranje snežnih plazov in izdelavo kart nevarnosti pred snežnimi plazovi v Sloveniji

Prof. dr. Robert Brus, bo poleg 70 let študija gozdarstva na Univerze v Ljubljani predstavil tudi aktualne raziskave na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (kako podnebne spremembe vplivajo na zgradbe gozda in na gospodarjenje z njim)