logo_da3a2ac45141cf9efe6e74f00820ecb3_1x

Organizatorji 10. kongresa centralne Evrope o hrani (CEFood), Fakulteta za kmetijstvo in prehrano Univerze v Sarajevu, je na spletni strani  kongresa objavila okvirni program z vabljenimi predavatelji, povabilo avtorjem, informacije o kotizaciji in druge novice.

Na kongresu bodo svoje delo predstavili vodilni strokovnjaki različnih področij povezanih s pridelavo hrane, kakovostjo in varnostjo živil. Med vabljenimi predavatelji v plenarnem delu je tudi prof. Peter Razpor, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

10. kongres centralne Evrope o hrani (CEFood) ima tradicijo mednarodnih, regionalnih in lokalnih srečanj, ki povezuje ustvarjalno mrežo strokovnjakov, znanstvenikov, študentov, odločevalcev, kmetov, svetovalcev, menedžerjev znanih podjetij za prehrano in krmo, certifikacijskih hiš, laboratorijev, vodilnih univerz, agencij in združenj.

 

Osrednje teme konference bodo povezave z naslednjimi področji:

  • analiza hrane, 
  • prehransko inženirstvo, 
  • trendi na področju hrane in konkurenca, 
  • management v hrani in prehrani, 
  • moderni izzivi, 
  • izzivi povezavi s covid-19.

 

Povabilo avtorjem 

Izvleček mora vsebovati največ 400 besed, vključno z naslovom, avtorji, pripadnostmi in priznanji. Pri oddaji izvlečka navedite tudi vrsto predstavitve (ustno ali poster). 
Rok za oddajo povzetkov je ponedeljek, 5. april 2021, obvestilo o izbranih prispevkih bodo avtorji prejeli v ponedeljek, 12. aprila 2021. 

Izbrani in predstavljeni prispevki bodo objavljeni v Springer Nature Switzerland AG, v skupini Chemistry Group, portfelj Food Chemistry and Technology, pod naslovom: 10. Central European Congress on Food- Proceedings of CE-Food 2021.

 

Kotizacija in prijava

Več informacij o kotizaciji na povezavi, zgodnja prijava velja do petka, 30. april 2021.

Prijava za udeležence na povezavi

Prijava za avtorje na povezavi
 

Organizacijski odbor

Zlatan Sarić, Univerza v Sarajevu
Sanja Oručević-Žuljević, Univerza v Sarajevu
Fakulteta za kmetijstvo in prehrano, Univerza v Sarajevu
Informacije in stiki:

 

Več informacij

 

na spletni strani konference