V letu 2021 bo dogodek »Rodica ima talent«, 2. srečanje doktorskih in podoktorskih študentov Oddelka za zootehniko, potekal v torek, 7. aprila 2021, na spletnem naslovu na povezavi.


PROGRAM 

9.05–9.15 Pozdravni nagovor: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, prodekan za področje zootehnike 

9.15–9.30 Leon DEUTSCH, Blaž STRES: Zvezno in objektivno določanje 3D strukture mikrobnega okolja za 'omske analize humanega prebavnega trakta: minimalna prebodna sila (MPS) 

9.30–9.45 Zala BRAJNIK, Jernej OGOREVC: Kandidatni geni za odpornost proti mastitisu 

9.45–10.00 Dong CHEN, Dušanka JORDAN, Špela MALOVRH: The impact of two-step nurse sow system on pig production efficiency in the lactation and weaner stage 

10.00–10.15 Elena GOBBO, Manja ZUPAN ŠEMROV: Vloga inhibicijske kontrole pri agresivnem obnašanju psov 

10.15–10.30 Jakob LESKOVEC, Mojca VOLJČ, Marko ČEPON, Silvester ŽGUR: Vpliv hitrosti rasti in zorenja na rezno trdoto mesa bikov lisaste pasme 

10.30–10.45 Špela MIKEC, Nicholas MORTON, Simon HORVAT, Tanja KUNEJ: Genetske variante družine genov s hipoksijo induciranega faktorja alfa (HIFA) pri debeli in vitki selekcijski mišji liniji 

10.45–11.00 ODMOR 

11.00–11.15  Manca PEČJAK, Jakob LESKOVEC, Alenka LEVART, Janez SALOBIR, Vida REZAR: Vpliv dodatka antioksidantov na oksidativno stabilnost mesa pitovnih piščancev v pogojih vročinskega stresa 

11.15–11.30 Blaž PETEK, Maša ZOREC, Maša VODOVNIK, Polona ZALAR, Romana MARINŠEK LOGAR: Mikrobno recikliranje odpadne ovčje volne 

11.30–11.45 Neža POGOREVC, Mojca SIMČIČ, Ivica MEDUGORAC, Simon HORVAT: Analiza variabilnosti mitohondrijske DNA pri drežniški kozi 

11.45–12.00 Vita ROZMAN, Tomaž ACCETTO, Petra MOHAR LORBEG, Bojana BOGOVIČ MATIJAŠIĆ: Bakterije, namerno vnesene v agroživilsko verigo, kot potencialni rezervoar genov za odpornost proti antibiotikom 

12.00–12.15 Tanja ŠUMRADA, Emil ERJAVEC: Sprejemljivost rezultatskih shem za ohranjanje suhih travišč med kmeti na območju Haloz in Krasa 

12.15–12.30 Anita ULE, Gregor GORJANC, Marija KLOPČIČ: Strategije uvedbe genomske selekcije pri slovenski populaciji holštajn-frizijskega goveda 

12.30–12.45 Zasedanje komisije za ocenjevanje predstavitev 

12.45 Razglasitev najboljših predstavitev in podelitev nagrad