Young leaders academy2

 

Univerza v Ljubljani, članica zveze EUTOPIA, vabi raziskovalke in raziskovalce, ki so doktorat zaključili pred 2 do 12 leti in so zaposleni na eni izmed partnerskih univerz zveze EUTOPIA, k prijavi na razpis Akademija mladih vodij oz. »Young Leaders Academy (YLA)«.

S tem želi zveza univerz EUTOPIA podpreti poklicni razvoj raziskovalk in raziskovalcev vseh šestih partnerskih univerz zveze in izmenjavo med njimi.
Razpis je namenjen raziskovalkam in raziskovalcem, ki so doktorat zaključili pred 2 do 12 leti in so zaposleni na eni izmed partnerskih univerz zveze EUTOPIA: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Warwicku, Univerzi CY Cergy Paris, Univerzi v Göteborgu, Univerzi Vrije Bruselj in Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni.

 

Članice in člani Akademije mladih voditeljic/vodij (YLA) bodo imenovani za obdobje dveh let.

Univerza v Ljubljani bo sprejela tri kandidatke oziroma kandidate, ki bodo svoj mandat začeli septembra 2021. Prijava je možna do 30. junija 2021.Za vsakega izbranega kandidata ali kandidatko so na voljo posebna sredstva za mobilnost v višini 5.000 EUR.

Članice in člani Akademije mladih vodij bodo sestavljali skupnost perspektivnih neodvisnih vodij raziskovalk in raziskovalcev na ravni zveze EUTOPIA, ki bodo delili in spodbujali evropske vrednote in vizijo zveze o medsebojno povezanem akademskem okolju.

S tem bodo pridobili priložnost, da:

  • razvijejo svoje vodstvene sposobnosti na področju raziskovanja, s pomočjo posebnega programa usposabljanja; 
  • sodelujejo v interdisciplinarnih izmenjavah in mreženju, tako z drugimi članicami, člani Akademije kot s širšo raziskovalno skupnostjo EUTOPIA; 
  • začnejo raziskovalno sodelovanje znotraj zveze EUTOPIA; 
  • prispevajo k razvoju učnih enot za študentke, študente, ki temeljijo na izzivih; 
  • delujejo kot ambasadorke, ambasadorji zveze EUTOPIA. 


Več informacij najdete tukaj

Kandidatke in kandidati naj pošljejo izpolnjeno prijavnico v PDF formatu na elektronski naslov: skupaj z akademskim CV-jem in pismi podpore.