Ustanova_spletna stran  

Ustanova dr. Antona Trstenjaka tudi v letu 2021 razpisuje štipendije kot finančno pomoč kandidatkam in kandidatom oziroma nosilcem projektov, ki imajo aplikativno koristnost za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz. Štipendije so namenjene za projekte s področja znanosti, gospodarstva, kulture in športa ter za študente magistrskega študija - 2. bolonjska stopnja in doktorskega študija - 3. bolonjska stopnja

 

Kdo se lahko prijavi?

Za sofinanciranje študija in projektov se lahko prijavijo vse fizične osebe in organizacije oz. lokalne skupnosti iz območja Slovenskih goric, Prlekije in Haloz (področje nekdanjih upravnih enot Ptuj, Lenart, Gornja Radgona, Ljutomer in Ormož). Kandidati oz. organizacije so lahko tudi iz drugih krajev, če osnovni cilj študija ali projekta opazno prispeva k razvoju zgoraj omenjenega področja. Prednosti pri podeljevanju CGS štipendije bodo imele teme iz eko-kmetijstva in turizma.

 

Dokumentacija prijave 

  • prošnja  (s predvidenim stroškovnikom študija/projekta in višino zaprošenih sredstev)
  • kratek življenjepis oz. reference izvajalcev projekta
  • program študija ali projekta 
  • obraložitev koristnosti študija oz. projekta za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz
  • priporočila in mnenja referenčnih strokovnjakov in organizacij.

Opozorilo: Vsa priložena dokumentacija naj bo predstavljena jasno, kratko in pregledno ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju štipendij in podpori projektom ter drugih oblik denarne pomoči Ustanove dr. Antona Trstenjaka.

 

Roka za prijavo

Za projekte najkasneje do srede, 1. septembra 2021 (rezultati razpisa bodo znani do 5.10.2021).
Za štipendije najkasneje do srede, 10. novembra 2021 (rezultati razpisa bodo znani do 1.12.2021).

 

Razpisi za študijske programe in projekte 2021

Razpis za stipendije 20210505.docx (povezava)
Razpis za stipendije 20210505.pdf (povezava)

Razpis za stipendije s CGS 20210505.docx (povezava
Razpis za stipendije s CGS 20210505.pdf (povezava

Pravilnik o stipendiranju UAT 20210419.pdf (povezava

 

Več informacij na spletni strani na povezavi