Univerze v Ljubljani želi z razpisom v nabor inovacij, ki nastajajo na Univerzi v Ljubljani, dodati več netehnoloških rešitev oziroma multidisciplinarnih inovacij, ki ustvarjajo resnično dodano vrednost za družbo, za doseganje trajnostnega razvoja in družbene blaginje.

Študentje in študentke Univerze v Ljubljani, do torka, 31. avgusta 2021, prijavite svojo netehnološko oz. multidisciplinarno inovacijo na HUD razpis Univerze v Ljubljani s krovno temo »Naprej k človeku« in soustvarite boljšo družbo za vse.

 

 

Razpis je namenjen študentkam in študentom 1. in 2. stopnje ter ekipam študentk in študentov. S prijavo na razpis bodo dobili priložnost za snovanje in predstavitev idej, rešitev s sloganom »Naprej k človeku«.

HUDa tema, HUDi izzivi: Naprej k človeku

Pandemija, ki ji znanost vztrajno odgovarja in s tem rešuje iz primeža virusa ter njegovih mutacij, je posameznico, posameznika, družbo postavila v domala revolucionaren položaj ponovnega vzpostavljanja prav te družbe in druženja. Soočeni smo z izzivi, ki segajo od povsem individualnih sprememb, statistične podobe prebivalstva, delovanja trga dela, naraščanja domačega nasilja in razmišljanja o samomoru, (pre)nasičenosti z (dez)informacijami, pa vse do omejevanja uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tej novi realnosti se bo potrebno tudi na novo »postaviti« in primerno odgovoriti na omenjene in še številne druge izzive.

Ne omejujete se na kategorijo inovacije, si pa Univerza v Ljubljani želi, da boste s svojim predlogom rešitve celovito odgovorili na zastavljene izzive.

ULPPZ21_ulovimo_spletna-HUD URNIK

HUDe spodbude

Denarna nagrada(bruto zneski): 
1.000 evrov za prvo nagrado, 
500 evrov za drugo in 
250 evrov za tretjo nagrado.

Izobraževanje

Izobraževanje prejme prvonagrajena, prvonagrajeni (posameznica, posameznik ali ekipa), več informacij bo znanih kmalu.

Prenos znanja

ker si tako Univerza v Ljubljani kot prijavljene kandidatke, kandidati želite videti uresničitev inovacije in njeno uporabo v praksi, se s podelitvijo nagrade delo ne zaključi, pač pa dejansko šele začenja. Finalistkam, finalistom bodo namenili ustrezno podporo (Pisarne za prenos znanja in sodelavk, sodelavcev Univerze v Ljubljani), zato se bo s skupnimi močmi inovacija približala trgu in uporabi.

HUDe snovalke, snovalci, prijavite se zdaj

Postanite HUDi snovalci, snovalke inovacij. Prijavite rešitev, idejo, potencialno inovacijo in soustvarjajte boljšo družbo za vse.

Prijave (HUD vprašalnik) v elektronski obliki pošljite na elektronski naslov najkasneje do torka, 31. avgusta 2021.


Več informacij o HUDem razpisu najdete na spletni strani Pisarne za prenos znanja na povezavi.