IG post (002)

Projekt Srčna UL je namenjem študentom, katerim je epidemija stisko še poglobila in so tako ostali brez virov za preživetje in se spoprijemajo z drugimi težavnimi osebnimi okoliščinami. 

 

Si študent/-ka, ki potrebuje pomoč? Prijavi se na razpis za pridobitev denarne pomoči.

Univerza v Ljubljani želi, da pomoč resnično pride do tistih študentov, ki pomoč potrebujete, zato so postavili določene kriterije za pridobitev pomoči. V razpisni dokumentaciji spodaj predstavljamo pogoje in postopke oddaje vloge za pomoč študentom v stiski. Vsaka vloga bo obravnavana z najvišjo stopnjo zaupnosti.   

Objavljen razpis Srčna UL na povezavi 

Vloga za dodelitev finančne pomoči študentom Univerze v Ljubljani v stiski na povezavi

 

Kdo lahko zaprosi?

Za pomoč lahko zaprosijo študentke in študenti Univerze v Ljubljani, z veljavnim statusom v študijskem letu 2020/2021, ki so se znašli v stiski in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so mlajši od 26 let, starši oziroma skrbniki (če jih imajo) pa jih težko vzdržujejo, saj imajo prenizke dohodke,
  • so starejši od 26 let, doseženi prihodki pa niso zadostni za osnovno preživetje (lastno ali vzdrževanih družinskih članov). 

 

Oblika pomoči

Pomoč lahko vsebuje sofinanciranje najemnine in bivanjskih stroškov (celotno ali delno poplačilo stroška), nakup živil in oblačil, študijskega materiala (celotno ali delno poplačilo računa) in/ali študiju namenjene računalniške opreme (celotno ali delno poplačilo računa).

 

Rok za oddajo vloge

POMEMBNO: Razpis bo v veljavi samo od 1. september 2021 do 15. oktober 2021. Komisija za ocenjevanje vlog Srčne UL bo obravnavala samo prejete vloge v razpisnem terminu.

Več informacij je na voljo na spletni strani SRČNE UL.   

Ostanite srčni