Posnetek zaslona (23)  

 

V petek, 24. septembra 2021, se bodo sodelavci projekta v LIFE Lynx skupaj s partnerji in šolarji prvič sprehodili po učne poti »Risova pot« v Kočevju. Učna pot »Risova pot« je nastala v okviru mednarodnega projekta dolgoročne ohranitve risov LIFE Lynx, kjer tudi sodelujeta Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Zavod RS za varstvo narave. Otvoritev bo potekala pri Koči pri Jelenovem studencu (Podgorska ulica 63, 1330 Kočevje) in se bo začela ob 9.30.    

Populacija risa v Sloveniji in sosednjih državah je zaradi parjenja v sorodstvu pred ponovnim izumrtjem. Čim prejšnja doselitev risov iz druge, genetsko bolj pestre populacije, predstavlja edino možnost njene rešitve. S tem namenom so razvili tematsko učno pot, ki obiskovalcem na poljuden način odstira vpogled v življenje risov in izzive s katerimi se sooča njihova populacija.  

Vabilo si lahko preberete tukaj.

 

Program dogodka  

 

09:00     Prihod udeležencev  

09:30     Uvodni pozdrav in pomen ekoturizma na območju Kočevskega  

  • prof. dr. Ivan Kos, predstojnik Katedre za ekologijo in varstvo okolja. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani - vloga risa v ekosistemu in pomen projekta LIFE Lynx za ohranitev populacije risa
  • dr. Irena Kavčič - Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani - učna pot in ostale priložnosti, ki jih nudi prisotnost risa
  • Nina Jankovič, Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto - Natura 2000 in pomen varovanja narave
  • Nevenka Klun, Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje - velike zveri kot priložnost za razvoj ekoturizma na Kočevskem
  • Tina Kotnik, Zavod za Gozdove Slovenije, OE Kočevje - učne in naravoslovne poti na Kočevskem
  • Bojan Ciglič, Planinsko društvo Kočevje - koča pri Jelenovem studencu kot izhodišče za obisk narave

10:15     Otvoritev učne poti in voden ogled skupaj z učenci OŠ Ob Rinži, vodenje: Nina Jankovič, Ana Pšeničnik    

 

Zaradi omejenega števila prisotnih na vodenem ogledu učne poti »Risova pot«, vas prosimo, da vašo udeležbo obvezno sporočite na e-naslov life.lynx.eu@gmail.com, do srede, 22. septembra 2021. Dodatne informacije o dogodku lahko dobite na telefonski številki 040 211 088, Nina Jankovič, ZRSVN, ali e-naslovu life.lynx.eu@gmail.com.

Več o projektu na povezavi.

 

Posnetek zaslona (12)Posnetek zaslona (24)