Posnetek zaslona (39)

 

Prof. dr. Robert Brus, prodekan za področje gozdarstva, s Katedre za gojenje gozdov na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, bo v sklopu spletnih predavanj revije National Geographic Slovenije predaval v četrtek, 30. septembra, od 20. do 21. ure. V predavanju z naslovom Kakšni bodo gozdovi naših vnukov? bo predstavil glavne značilnosti in potenciale drevesnih vrst, ki jih imamo na razpolago, dejavnike, ki jih najbolj ogrožajo, in pasti, v katere se pri izbiri lahko ujamemo. Prof. dr. Robert Brus je pri napovedi predavanja izpostavil: »Žal je možnosti za izbiro manj, kot si mislimo.«

Slovenski gozdovi so med najbolj pestrimi in najbolje ohranjenimi v Evropi. Njihova ekološka vloga je neprecenljiva, velik je tudi njihov socialni in gospodarski pomen. K njihovemu dobremu stanju je veliko pripomoglo sonaravno gospodarjenje, ki v svetu uživa velik ugled.

Žal naše gozdove tako kot gozdove drugod po svetu ogrožajo podnebne spremembe, zaradi katerih je njihova prihodnost negotova. Kaj lahko storimo za njihovo dolgoročno ohranitev? Med najpomembnejšimi strateškimi odločitvami je izbira ustreznih drevesnih vrst, s katerimi danes obnavljamo gozdove in ki bodo čez stoletje sestavljale njihovo ogrodje.


Udeležba je brezplačna, število mest omejeno. Prijavite se na povezavi. 

 

Prof. dr. Robert Brus je redni profesor za gojenje gozdov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete s področja dendrologije, gozdne genetike in žlahtnjenja gozdnega drevja. Je nekdanji in sedanji prodekan Biotehniške fakultete za področje gozdarstva, mentor številnih diplomskih nalog in večkratni prejemnik naziva najboljši učitelj. Raziskuje genetsko in morfološko variabilnost drevesnih vrst ter možnosti ohranjanja njihove genetske variabilnosti, zanima ga uporaba dreves v urbanem okolju, arhitekturi in umetnosti. Poleg številnih znanstvenih in strokovnih člankov je avtor vrste knjig o drevesnih vrstah, objavlja tudi v poljudnoznanstvenih revijah. Rad potuje in spoznava gozdove, botanične vrtove in drevesa vsega sveta; vse to že več kot tri desetletja tudi sistematično fotografira in tako vse knjige opremlja s svojimi fotografijami. Prof. dr. Robert Brus je tudi član uredniškega odbora revije National Geographic Slovenija.