EUTOPIA SIF 2d CALL POSTER                           Razpis_podoktorski študentje

Univerza v Ljubljani skupaj s petimi univerzami zveze EUTOPIA vabi mlade raziskovalke in raziskovalce k prijavi na drugi razpis projekta MSCA COFUND EUTOPIA-SIF podoktorske štipendije 2021/2022. Za raziskovalke in raziskovalce Univerze v Ljubljani je razpis priložnost, da se za dve leti zaposlijo na drugi univerzi EUTOPIA, za raziskovalne skupine oziroma zainteresirane mentorje na Univerzi v Ljubljani pa odlična priložnost, da k prijavi povabijo dobre podoktorske raziskovalke in raziskovalce.  

 

Priložnost za mlade raziskovalke in raziskovalce Univerze v Ljubljani

Izbrane raziskovalke in raziskovalci se bodo zaposlili na eni izmed univerz zveze EUTOPIA, Vrije Universiteit Brussel, CY Cergy Paris Université, Univerzi v Göteborgu, Univerzi v Ljubljani, Univerzi Pompeu Fabra ali Univerzi Warwick. S tem bodo dobili odlično priložnost za raziskovalno mobilnost ter mednarodno sodelovanje.  

MSCA COFUND EUTOPIA-SIF mladim raziskovalcem ponuja:  

  • Odlične pogoje za dvig raziskovalne odličnosti in kariernega razvoja.
  • Dvoletno pogodbo o zaposlitvi kot Marie Sklodowska-Curie COFUND raziskovalec na eni izmed EUTOPIA univerzi.
  • Popolno akademsko svobodo pri izvajanju raziskovalnega projekta.
  • Mednarodno in medsektorsko mobilnost preko gostovanj na akademski in/ali neakademski instituciji.
  • Program usposabljanja in razvoja kariere (PCDP).

 

Priložnost za mentorice in mentorje Univerze v Ljubljani

Razpis je pomembna priložnost za mentorje, da k prijavi povabijo obetavne tuje raziskovalke in raziskovalce. Univerza v Ljubljani bo v okviru drugega razpisa sprejela 2 raziskovalca ali raziskovalki od razpisanih 21 mest.  

Ob tem velja izpostaviti pravilo mobilnosti, ki velja za vse MSCA projekte - raziskovalec mora izbrati univerzo iz države v kateri je v zadnjih treh letih preživel največ 12 mesecev in tam ni opravljal svoje glavne aktivnosti. Več o tem: Guide for Applicants  

Zainteresirane mentorice in mentorji ter raziskovalke in raziskovalci lahko več informacij najdejo na tej povezavi ali pa se obrnejo na  

Rok za prijavo je ponedeljek, 10. januar 2022.