DVRS_logo  

 

Od torka, 1. marca 2022, z začetkom ob 9. uri, do srede, 2. marca 2022, popoldan, bo v Portorožu v kongresnem centru Grand Hotel Bernardin potekalo že 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo. Posvetovanje Društva za varstvo rastlin Slovenije je najpomembnejši dogodek slovenskih strokovnjakov s področja varstva rastlin. Društvo za varstvo rastlin Slovenije ima že vse od začetka delovanja, od leta 1995, sedež na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.   

Znanstveni in strokovni prispevki bodo predstavljeni v obliki 30 minutnih vabljenih predavanj, kratkih 15 minutnih referatov in posterjev. Organizator si pridržuje pravico do spremembe predlaganega načina predstavitve.  

 

Drugo obvestilo  

Drugo obvestilo vsebuje:

  • program posveta,
  • navodila za pripravo prispevkov za tisk v Zborniku predavanj in referatov,
  • navodila za pripravo posterjev,
  • informacije o možnostih za hotelsko namestitev in druge splošne informacije.

PDF dokument je dostopen na povezavi

 

Prvo obvestilo 

Glavne teme in uradna jezika  

V programu posveta bodo zajeta vsa področja varstva rastlin. Programski odbor bo prispevke razvrstil v ustrezne tematske sekcije. Uradna jezika na posvetovanju bosta slovenščina in angleščina.  

Naslovi in izvlečki referatov  

Naslove in izvlečke referatov sprejemamo najpozneje do petka, 24. decembra 2021. Napisani naj bodo v slovenskem in angleškem jeziku, vsebujejo pa naj do 300 besed. Izvlečke pošljite na e-naslov .  

Primer prijave in izvlečka referata dobite na spletni strani društva, na povezavi.  

Objava prispevkov  

Predstavljeni znanstveni in strokovni prispevki bodo po recenziji v celoti objavljeni v Zborniku predavanj in referatov 15. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo. Celotno besedilo prispevkov v obsegu največ 6 strani, s slovenskim in angleškim izvlečkom, oddajo referenti na posvetu oziroma pošljejo organizatorju najpozneje do 31. marca 2022 (natančna navodila za pripravo bodo objavljena v drugem obvestilu).  

Roki (prijave, izvlečke in prispevke pošljite na e-naslov: .

  • prijave z izvlečki referatov sprejemamo do 24. decembra 2021,
  • prispevke, pripravljene za objavo, sprejemamo na posvetu oziroma najpozneje do 31. marca 2022.

 

Vse prijave, izvlečki in prispevki morajo vsebovati ime in priimek, delovno organizacijo, naslov, telefon in e-naslov prvega avtorja in soavtorjev, naslov prispevka in informacijo o načinu predstavitvi prispevka (ustno, poster, udeležba brez predstavitve).  

Kotizacija

  • 130,00 EUR z DDV – polna kotizacija (vključuje en izvod zbornika, slavnostno večerjo ter hrano in pijačo med odmori za dva dni)
  • 100,00 EUR z DDV – enodnevna kotizacija (vključuje en izvod zbornika ter hrano in pijačo med odmori za en dan)

 

Bernardin_2

Redni dodiplomski študenti so oproščeni plačila kotizacije. Podiplomski študenti, ki so zaposleni, plačajo polno kotizacijo. Plačilo je možno tudi ob registraciji.   

Vplačila  

Na transakcijski račun Društva za varstvo rastlin Slovenije. IBAN: SI56 0400 1004 7459 567, BIC: KBMASI2X, UPN koda: BEXP (pri plačilu na plačilnem dokumentu obvezno navedite ime in priimek udeleženca in namen nakazila, t.j. »15. SPVR«) pri NovaKBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.