Citizen Science Clinic je svetovalna delavnica (svetovanje za konkreten izziv) na področju državljanske znanosti.

Več informacij je dostopnih na povezavi.

 

Cilj državljanske znanosti kot novega pristopa v raziskovanju je obravnavanje vsakodnevnih problemov, ki jih v zaprtem raziskovalnem okolju ne moremo reševati brez vključevanja običajnih ljudi in njihovih uporabnih znanj. 

 

Seminar Kako v svoje raziskave vključiti državljane / How to engage citizens in your research?

Za lažje razumevanje državljanske znanosti predlagamo ogled spletnega uvodnega seminarja Kako v svoje raziskave vključiti državljane / How to engage citizens in your research?, ki je potekal v torek, 15. februarja 2022. Posnetek je dostopen spodaj:

 

 

 

 

Deset načel državljanske znanosti

Vključevanje državljanov v raziskovanje dobro opiše dokument Deset načel državljanske znanosti (Ten Principles of Citizen Science v različnih jezikih).

 

Več informaciji o državljanski znanosti v novici na povezavi