Zveza EUTOPIA pripravlja na temo EU Data Act simulacijsko vajo, ki je razdeljena v tri faze, za prijavo je kontakt mojmir.mrak@ef.uni-lj.si, sledi faza priprave, ki poteka do petka, 3. februarja 2023, ter v četrtek, 9. februarja 2023, in petek, 10. februarja 2023, simulacijska vaja. Za študente in študentke ustanovnih članic zveze EUTOPIA, Univerze v Ljubljani, Univerze v Warwicku, Univerze CY Cergy Paris, Univerze v Göteborgu in Univerze Pompeu Fabra v Barceloni organizira simulacijsko vajo parlamentarnega zasedanja EU Univerza Vrije v Bruslju.

 

Virtualna vaja

 

Faza 0 (prijava): do ponedlejka,13. januarja 2023 

Študenti in študentke iz partnerskih univerz zveze EUTOPIA se za udeležbo prijavijo prek univerzitetne kontaktne točke za simulacijo EUTOPIA do ponedeljka, 13. januarja 2023. Kontakt Univerze v Ljubljani je Mojmir Mrak, prijave pa sprejema na naslov.

Kontaktne točke delujejo kot posredniki ter pomagajo študentom pri pripravi na simulacijsko vajo in udeležbi.

 

Faza 1 (priprava): do petka, 3. februarja 2023

V prvi fazi bodo simulacijski koordinatorji univerze VUB zveze EUTOPIA vsakemu študentu dodelili vloge z drugo identiteto (alter ego), glavne vloge (predsedniki Evropske komisije, predsedstvo Sveta, vodje političnih skupin) pa bodo porazdelili med univerzami.

Študenti in študentke bodo vlogo z drugo identiteto in informativna sporočila prejeli do srede, 25. januarja 2023, v petek, 27. januarja 2023, pa bodo imeli informativni sestanek s simulacijskimi koordinatorji univerze VUB zveze EUTOPIA.

Študenti in študentke se bodo nato seznanili s temo, ozadji pogajanj in posameznimi stališči njihove druge identitete (stališče države članice, stališče politične stranke ali stališče interesne skupine). Študenti in študentke morajo pripraviti in predložiti začetno politično stališče svoje druge identitete do petka, 3. februarja 2023.

 

Faze 2–4 (simulacija): četrtek, 9. februar 2023, in petek, 10. februar 2023

V drugi fazi se simulacija začne s sestanki sestave Sveta EU in odbora Evropskega parlamenta, in sicer v četrtek 9. februarja 2023,  poteka ves dan. Na teh sestankih študentke in študenti predstavijo začetno politično stališče svoje druge identitete in se pogajajo o stališčih sestava Sveta ter odbora Evropskega parlamenta.

V tretji fazi, ki bo potekala v petek, 10. februarja 2023, dopoldne, se manjša skupina predstavnikov Sveta in Parlamenta na tristranskem srečanju dobi s predstavniki Evropske komisije, da predstavijo svoja ločena stališča in si prizadevajo doseči skupno stališče, kar je odvisno od poteka pogajanj.

V četrti fazi v petek, 10. februarja 2023, popoldne se sestav Sveta EU in odbor Evropskega parlamenta na kratko srečata še enkrat, da se posvetujeta glede vsebine tristranskih pogovorov in glasujeta o rezultatu pogajanj. Na končnem plenarnem zasedanju so predstavljeni rezultati pogajanj (ločena ali skupna stališča).

Med pogajanji mora biti Evropska komisija v stalnem stiku. Njena naloga je zagotoviti, da predlog še naprej odraža stališče Komisije.

Posamezniki s posebnimi vlogami bodo pozvani, da Evropskemu parlamentu in Svetu predstavijo stališče interesne skupine, ki jo zastopajo. Na podoben način bodo svoje mnenje predstavili posebni organi EU. Posameznike s posebnimi vlogami spodbujamo, da med pogajanji ustvarjalno lobirajo za svoja stališča.

Mediji so bistveni vir informacij za vse udeležence pogajanj, zato bodo vse vpletene seznanjali z najnovejšim razvojem dogodkov, ko bodo ti predstavljeni prek kanalov družbenih medijev.

 

Faza 5 (anketa): 10. februarja 2023

Ob izteku 2. dneva se simulacija konča z anketo in skupno refleksijo, kjer vsi udeleženci predstavijo svojo izkušnjo ter proučijo nekatere učne vidike in pristope, uporabljene v igri.

 

Zakaj?

Ta virtualna simulacijska vaja zveze EUTOPIA je organizirana v sklopu programa »Europe in the World« (Evropa v svetu) učne skupnosti zveze EUTOPIA. Več informacij je na voljo na naslovu https://eutopia-university.eu.

Cena?

Za študentke in študente UL je udeležba brezplačna.

 

Meduniverzitetna zimska šola - Oblikovanje politike v EU: analiza digitalnih pravic v današnji EU

Simulacija je tudi del meduniverzitetne zimske šole na temo Oblikovanje politike v EU: analiza digitalnih pravic v današnji EU (EU Policy-Making: Analyzing Digital Rights in Today’s EU), ki bo potekala med ponedeljekom. 6. februarjem 2023, in petkom, 17. februarjem 2023.

Meduniverzitetna zimska šola na temo oblikovanja politike v EU je plod sodelovanja med Inštitutom za evropske študije, Diplomatsko akademijo na Dunaju (Diplomatische Akademie Wien) in Univerzo na Dunaju. Hkrati je tudi modul Jean Monnet, omogočila pa jo je podpora programu Erasmus+ s strani Evropske unije.

 

 

Več informacij o zimski šoli je na voljo na tej povezavi.