m2.png

EIT Food RisingFoodStars je program katerega osnovna naloga je, da prepozna tista tehnološko usmerjena agro-živilska podjetja, ki so v scale-up razvojni fazi ter jim nudi podporo pri sooblikovanju prehranskega sistema, ki je usmerjen v prihodnost.

10.png

Program RisingFoodStars podjetju pomaga pri hitrejši rasti in širjenju s pomočjo podrobnih presoj podjetja, zagotavljanjem podpore strokovnjakov preko individualnega mentorstva, povezovanjem s priznanimi partnerji v živilski industriji in omogočanjem dostopa do investitorjev.

Kaj pridobite?

Enostaven dostop do priznanih agroživilskih podjetij, akademskih krogov, vlagateljev in raziskovalnih organizacij.

 • Večjo prepoznavnost, dostop do mednarodnih dogodkov na področju agroživilstva in zagonskih podjetij ter promocijo preko EIT Food družbenih medijev.
 • Podporo podjetniške mreže, ki vključuje člane, kot so Pepsico, Danone, Nestlé, univerzo Cambridge in TUM.
 • Individualna podpora za hitrejšo rast podjetja.

11.png

Kaj program išče:

 • Podjetja, ki so ciljno usmerjana s potencialom pozitivnega učinek v eni od treh usmeritev:
  1. Bolj zdravo življenje s hrano.
  2. Prehranski sistem “neto nič”.
  3. Popolnoma pregleden, pošten in odporen prehranski sistem.
 • Podjetja z inovativno tehnologijo za katero je značilno, da je edinstvena in ima potencial širjenja in je tržno validirana z zdravim poslovnim modelom.
 • Vodje z vizijo in sposobnostmi, da lahko preoblikujejo miselnosti, ki temelji na izdelka/storitve v bolj komercialno usmerjenost.
 • Podjetja, ki so pripravljena na rast in preobrazbo.

12.png

13.png

Sodelujeta lahko kot podjetje, ki:

 • Ima tehnološko rešitev na področjih, ki jih spodbuja EIT Food (alternativni viri beljakovin, trajnostno kmetijstvo, trajnostna akvakultura, ciljna prehrana, digitalna sledljivost, krožno gospodarstvo).
 • Ima stranke/kupce.
 • Ima sedež v državi članici Evropske unije (EU) ali pridruženih državah programa Obzorje Evropa. 
 • Ste majhno podjetja (od 5 do 49 zaposlenih in z manj kot 10 milijonov evrov prihodkov) po klasifikaciji  priporočila EU 2023/361.
 • Imate željo ambicijo pospešiti rast podjetja in ga mednarodno razširiti

Več o podrobnosti si lahko preberete na spletni strani objavljenega poziva.

14.png

Prijave: do 26. marca 2023

Več informacij obiščite spletno stran: https://entrepreneurship.eitfood.eu/scale/ ali pošljite vaša vprašanja na