Odpadna hrana in stranski proizvodi v kmetijstvu in živilski industriji so lahko idealen substrat za gojenje žuželk. Te pa lahko služijo, kot vhodna surovina za pridobivanje visoko vrednih surovin za prehransko verigo. Bomo z rejo žuželk lahko pripomogli k bolj trajnostnim virom beljakovin? Bo človeštvo lahko sprejelo nov, nenavaden, »mrgoleč« vir hranil?

Kopija izd. CHALLENGE LAB 2023 (večji) (Oglas za LinkedIn z eno sliko).png

Odgovore na ta in druga povezana vprašanja bomo ponudili na dogodku, kjer bodo ugledni raziskovalci, predstavniki resornih ministrstev ter podjetij predstavili tehnološke osnove, potencialne koristi ter izzive pri uvajanju insektne biokonverzije v Sloveniji. Sledilo bo tekmovanje študentskih ekip, ki bodo reševale konkretne izzive in se potegovale za bogate nagrade.

Povezava na prijavo za sodelovanje v tekmovanju.

Program dogodka

V Nacionalnem stičišču za inovacije in podjetništvo EIT food Hub Slovenija s podporo partnerjev dogodka spodbujamo raziskovalne in razvojne aktivnosti na področju reševanja izzivov nacionalnega prehranskega sistema in biogospodarstva. Gre za izrazito kompleksne in multidisciplinarne probleme, zato želimo v letošnjem EIT FOOD HUB Slovenija Challenge Lab povezati angažirane mlade, da bi s pomočjo poznavalcev tega področja iskali nove uvide ter predlagali rešitve na področju uvajanja insektne biokonverzije v Sloveniji. Po uvodnem strokovnemu dogodku 25.5. 2023, se bodo študenti različnih fakultet in mladi podjetniki lotili preučevanja in reševanja tega kompleksnega tehnološkega, ekonomskega in družbenega izziva. Rezultate razvojnega dela bodo predstavili na končnem srečanju v soboto, 3. junija, 2023, ko bo strokovna komisija izbrala zmagovalno ekipo in podelila nagrade.

 • Zmagovalna ekipa se bo odpravila na Dunaj, kjer bo obiskala eno vodilnih podjetij na področju insektne biokonverzije.
 • Drugo uvrščena ekipa bo deležna dvodnevne »krožno-biogospodarske« strokovne ekskurzije po Sloveniji
 • Tretje uvrščena ekipa pa bo povabljena na kulinarično doživetje v Prekmurje

 

Več o izzivu

Tehnologija insektne biokonverzije temelji na konceptu alternativne uporabe odpadne biomase različne provenience; npr. zavržena hrana, stranski proizvodi v agroživilstvu, komunalni biološki odpadki, ki je idealni rastni substrat za vzrejo ličink specifičnih žuželčjih vrst. Pridobljena žuželčja biomasa predstavlja kakovostno in okoljsko ugodno vhodno proteinsko ali lipidno surovino za živalsko krmo, odpadni organski ostanek pri insektni biokonverziji pa je uporaben v bioplinarnah ali v procesu kompostiranja. Dokaz o potencialih insektne biokonverzije je tudi neposredna omemba v evropskem zelenem dogovoru (The European Green Deal), kjer je izpostavljena, kot alternativni vir krmnih surovin za zmanjševanje vpliva živinoreje na okolje in podnebje. Insektna biokonverzija je v Sloveniji relativno slabo poznana tehnologija, ki pa ponuja reševanje dveh konkretnih izzivov nacionalnega biogospodarstva in prehranskega sistema: ublažitev negativnih vplivov na okolje in zmanjševanje kritične odvisnosti od uvoza proteinskih in lipidnih surovin za krmo rejnih živali.

Da bi dosegli potencial in priložnosti, ki nam jih ponujajo žuželke, bo potrebno k izzivom pristopiti multidisciplinarno. Na dogodku Challenge Lab se bomo zato dotaknili raznovrstnih tem. V skupinah boste iskali rešitve na izzive, ki jih ponuja reja žuželk, rezultate dela skupin pa boste pred komisijo predstavili na zaključnem dogodku in se potegovali za bogate nagrade.

Delo bo potekalo v skupinah, vsaka ekipa pa bo obravnavala drugačno tematiko. Okvirni izzivi, ki jih bodo reševale skupine so:

 1. Utemeljite najbolj obetavno rabo žuželk v prehranski verigi
 2. Dizajnirajte žuželčji obrat - od vhodnih surovin do končnega proizvoda
 3. Predstavite dejavnike ekonomike insektne biokonverzije
 4. Mapirajte in karakterizirajte potencialne vire biomase za insektno biokonverzijo v Sloveniji
 5. Proučite sprejemljivost živil na osnovi žuželk pri različnih segmentih potrošnikov.
 6. Opišite zakonodajni okvir insektne biokonverzije v Sloveniji, EU in Svetu.
 7. Umestite koncepte avtomatizacije in digitalizacije v insektni biokonverziji
 8. Primerjate prehransko vrednost insektnih substratov v animalni prehrani
 9. Preverite sprejemljivost uporabe žuželk v hrani za hišne ljubljenčke pri lastnikih živali
 10. Osvetlite potrebe, obnašanje in počutje žuželk v farmskih pogojih
 11. Zberite morebitna varnostna tveganja pri insektni biokonverziji
 12. Identificirajte in utemeljite ključne prepreke pri uvajanju insektne biokonverzije v Slovenijo

 

Challenge lab 2023 bo potekal s podporo izkušenih mentorjev in s pomočjo metode Design Thinking, najsodobnejšega pristopa reševanja kompleksnih izzivov, ki ga uporabljajo največja agroživilska podjetja (npr. Danone, Nestlé, ipd.).

Hekatlon se bo izvajal v sklopu tridnevnega intenzivnega druženja študentov, strokovnjakov in podjetij z različnih področij.

Združili bomo ljudi z raznovrstnim znanjem in izkušnjami za razvoj inovativnih rešitev na izzive sodobne družbe.

Vabljeni!

Povezava do programa dogodka.

Partnerji projekta:

partnerji.png