Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani na povezavi.

Kandidati in kandidatke prijavo oddajo elektronsko preko spletne
aplikacije
na povezavi

Rok za prijavo je ponedeljek, 5. junij 2023, do 13. ure.

 

Potrdilo o opravljenih obveznostih z ocenami pridobite v referatu fakultete in mora biti potrjeno z žigom fakultete in podpisom dekana/dekanje.

 

Razpisna dokumentacija

Drugi razpis za mlade raziskovalce in raziskovalke v letu 2023 
Prijavni obrazec 
Navodila za prijavo na razpis

 

Predstavitev mentorjev Biotehniške fakultete z opisom delovnih mest

prof. dr. Rok Kostanjšek, s Katedre za zoologijo Oddelka za biologijo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Biologija / Zoologija in zoofiziologija na povezavi

prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, s Katedre za biokemijo in kemijo živil Oddelka za živilstvo podrobnejši opis delovnega mesta na področju Biofizikalna kemija: Struktura in funkcija proteinov/Biophysical Chemistry: Structure and function of proteins na povezavi