300 let

Mednarodni strokovni posvet ob 300-letnici rojstva polihistorja Joannesa Antoniusa Scopolija 

 

V letu 2023 praznujemo 300 let od rojstva vsestranskega naravoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija (1723–1788), ki je med letoma 1754 in 1769 kot prvi rudniški zdravnik delal v Idriji. Ob 300-letnice rojstva polihistorja Joannesa Antoniusa Scopolija so organizirane različne aktivnosti, v petek, 2. junija 2023, bo od 10.00 do 19.00 v Galeriji Magazin v Idriji, Ulica sv. Barbare 5, Idrija; https://www.idr.sik.si/si/menu/111/galerija-magazin) potekal mednarodni strokovni posvet. Za udeležbo na simpoziju so obvezne prijave do srede, 30. maja 2023, na: Martina Peljhan, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, e-naslov:


 

Program mednarodnega strokovnega posveta ob 300-letnici rojstva polihistorja Joannesa Antoniusa Scopolija 

 

9.00–10.00  Prihod in registracija gostov

10.10–10.25 Pozdravni nagovori:

Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija

Prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta in član SAZU

Organizatorji

dr. Jože Bavcon, Botanični vrt Univerze v Ljubljani

dr. Miha Jeršek, Prirodoslovni muzej Slovenije

Martina Peljhan, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

10.30–10.45 dr. Janez Šumrada (veleposlanik): Scopoli na Kranjskem / Scopoli in Carniola 

10.45–11.00 dr. Jože Čar, Muzejsko društvo Idrija: Idrijski rudnik v času Scopolija / The Idrian Mercury Mine in Scopoli’s time

11.00–11.15 prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani: Idrijski rudniški zdravnik Giovanni Antonio Scopoli in njegovo zdravniško delo / Giovanni Antonio Scopoli – physician of the miners in Idrija

11.15-11.30 Peter Konečný, PhD. (Slovak Mining Archive in Banská Štiavnica): Giovanni Antonio Scopoli as Professor of Chemistry and Mineralogy at the Mining Academy Schemnitz (Banská Štiavnica), 1769-1777 

11.30–12.00 odmor

12.00–12.15 dr. Nada Praprotnik, dr. Jože Bavcon, dr. Blanka Ravnjak, Botanični vrt Univerze v Ljubljani: Botanično delovanje J. A. Scopolija na Kranjskem / Botanical work of J. A. Scopoli in Carniola

12.15–12.30 prof. dr. Jernej Jogan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Kako brati Scopolijevo floro danes? / How to interpret Scopoli's flora today?

12.30–12.45 prof. Marianne Klemun, PhD, (Department for History,  University of Vienna): Competition versus cooperation: career paths of naturalists in the Habsburg monarchy of the 18th century. A story between J. A. Scopoli and N. J. Jacquin 

12.45–13.00 dr. Nada Praprotnik, dr. Blanka Ravnjak, dr. Jože Bavcon, Botanični vrt Univerze v Ljubljani: Prenos znanja od Scopolia preko Wulfena do Hladnika / The transfer of knowledge from Scopoli via Wulfen to Hladnik

13.00–13.15 dott. Mariacristina Villani, PhD, Botanični vrt Univerze v Padovi / Botanic Garden of the University in Padova: From big to small: Scopolian plant species in the world and in the Botanical garden of Padua 

13.15–13.30 prof. Fabrizio Martini, PhD, Francesco Boscutti, PhD, prof. Valentino Casolo, PhD , University of Udine: The contribution of. G. A. Scopoli (1723-1788) to the knowledge of the flora in Friuli Venezia Giulia 

13.30-13.45 Andrej Piltaver, Inštitut za sistematiko višjih gliv: Dva bisera Scopolijeve dediščine / Two perls of Scopoli's heritage

13.45–14.30 kosilo

14.30–14.45 doc. dr. Al Vrezec, Prirodoslovni muzej Slovenije in Nacionalni inštitut za biologijo: Ornitološko delo Joannesa Antoniusa Scopolija / Ornithological work of Joannes Antonius Scopoli

14.45–15.00 Gregor Aljančič, Jamski laboratorij Tular: Scopoli in človeška ribica (Proteus anguinus) / Scopoli and the olm (Proteus anguinus)

15.00–15.15 prof. dr. Boris Kryštufek , Prirodoslovni muzej Slovenije in Znanstveno-raziskovalno središče Koper: Scopolijeva sled v mamologiji / Scopoli’s legacy in mammalogy

15.15–15.30  Janez Gregori, upokojeni sodelavec Prirodoslovnega muzeja Slovenije: J. A. Scopoli in njegov prispevek na čebelarskem področju / G. A. Scopoli and his contribution to beekeeping

15.30–15.45 mag. Matija Križnar, Prirodoslovni muzej Slovenij: Scopolijev pogled na geološko dediščino Kranjske / Scopoli's view of the geological heritage of Carniola

15.45–16.00 prof. dr. Franc Perdih, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani: Delovanje Joannesa Antoniusa Scopolija na področju kemije in njegov pomen za Slovenijo / The work of Joannes Antonius Scopoli in the field of chemistry and his importance for Slovenia

16.00—16.15 odmor

16.15–16.30 Maja Justin Jerman, Gimnazija Jurija Vega: Kako med dijake zasejati zanimanje za lokalno dediščino, natančneje za Scopolija / How to plant the seeds of interest in local heritage, specifically Scopoli, among students

16.30–16.45 dr. Ali Žerdin, Časopisna hiša Delo: Scopoli, državljan Republike pisem / Scopoli, a citizen of the Republic of letters

16.45–17.00 Mira Hodnik, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Idriji: Scopoli v arhivskem gradivu Rudnika živega srebra Idrija / Scopoli in the documents of the Idrija Mercury Mine

17.00–17.15 Ivana Leskovec, Mestni muzej Idrija: Scopoli v Idrijskih razgledih / Scopoli in the Idrijski razgledi journal

17.30-19.00 Po Scopolijevih poteh od Švice do Scopolijevega vrta: Ogled botanične razstave akademskega slikarja Rafaela Terpina, Scopolijevega spominskega vrta in Kamšti.

 

Vabljeni, da se v slovenskih botaničnih Atenah spomnimo velikega naravoslovca!

 

Sodelujoči pri organizaciji:

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Muzejsko društvo Idrija, Občina Idrija, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Mestni muzej Idrija