91dc88d5-061a-4abc-910c-9b73a7992672.png

Tudi letos bo poleti na Biotehniški fakulteti živahno – Študentski svet Biotehniške fakultete namreč ponovno organizira poletno šolo.

Tokrat bo poletna šola nosila naslov Projekt: ZEMLJA, sestavljena bo iz teoretičnega in praktičnega dela, predavatelji pa se bodo dotaknili aktualnih problematik in rešitev na različnih okoljevarstvenih področjih. Vsak dan se bo zvrstilo 5 krajših predavanj, popoldne se bodo študentje lahko udeležili tudi praktičnega dela, ki jim bo ponudil vpogled v načrtovanje in izvedbo projektov.

S poletno šolo želimo povečati prepoznavnost fakultete in dela naših zaposlenih (in tudi zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, različnih institucijah in uspešnih podjetjih) tako med študenti kot med širšo javnostjo, ob enem pa tudi študentom ponuditi brezplačno dodatno izobraževanje iz ved povezanih z našimi področji študija. Poleg študentov Biotehniške fakultete k udeležbi lepo vabimo tudi študente drugih fakultet.

1. dan (41).JPG

Utrinki Poletne šole BF 2021 (Foto: Mercedes Polajnar)

Prvi dan bo predstavljeno kako razvijemo idejo za raziskovanje, kje in kako poiščemo podatke v bazah in na podlagi česa izberemo metode ter kako podatke obdelamo. Po krajšem odmoru bo predstavljen tudi prikaz podatkov.

Drugi dan se bomo dotaknili vodnih ekosistemov in družbe; predavanja bodo zajemala upravljanje vodnih ekosistemov, hidroelektrarne, vpliv gradnje na krajino, dotaknili pa se bomo tudi zgodovine uporabe vodnih virov.

DSC_0318.JPG

Utrinki Poletne šole BF 2021 (Foto: Mercedes Polajnar)

Tretji dan bo v znamenju kopenskih ekosistemov, govora bo o vplivu vetrnih in sončnih elektrarn, klimatskih spremembah in ekosistemskih storitvah ter lesu kot obnovljivem viru in energetiki.

Četrti in tudi zadnji dan bo namenjen vlogi znanosti, ki bo zajemal evolucijski pogled na podnebne spremembe in komunikacijo znanosti. Poleg tega bodo ta dan potekale tudi predstavitve projektov, ki jih bodo študenti pripravili v okviru praktičnega dela poletne šole.

Praktični del bo potekal vsak dan po predavanjih in bo študentom omogočil načrtovanje manjšega raziskovalnega projekta. Delo bo potekalo na področju aktualnih okoljskih problematik, študentje pa bodo znotraj skupin poiskali in oblikovali rešitev, ki jo bo mogoče aplikativno uporabiti.

DSC_0452.JPG

Organizacijska ekipa Poletne šole BF 2021 (Foto: Mercedes Polajnar)

Vljudno vabljeni vsi željni znanja!