grafika.png

Med 19. in 22. septembrom 2023 bo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani potekal 1. mednarodni kongres o ekstremofilnih glivah. Kongres organizirajo sodelavci Katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov, Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ob finančni podpori IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology). Pobudnica in glavna organizatorka kongresa prof. dr. Nina Gunde – Cimerman je ob tem povedala: »Zelo nas veseli, da bomo v svetovnem okvirju organizatorji prvega kongresa o ekstremofilnih glivah. To področje se je začelo pred 25 leti z našimi pionirskimi raziskavami ekstremofilnih gliv v Sečovelsjkih solinah in se nato razširilo na raziskave halotolerantnih gliv še drugod po svetu. Naše raziskave so se nato usmerile  v glive, ki naseljujejo arktične ledenike in grenlandsko ledeno ploščo ter nato še v raziskave gliv v ekstremnem okolju gospodinjskih naprav, kot so pomivalni in pralni stroji. Ekstremofilne glive raziskujemo na nivoju izolacije, identifikacije in filogenije, molekularnih prilagoditev, genomike, transkriptomike in populacijske genomike. V zadnjih 25 letih je to področje v svetovnem merilu izjemno pridobilo na popularnosti in s tem dobilo tak zagon, da lahko organiziramo prvo  konferenco FUN-EX. Za katero upamo, da bo postala tradicionalna.«

 

Ekstremna okolja so negostoljubna za večino življenja kot ga poznamo. Le malo vrst se je uspelo prilagoditi in preživeti v najbolj ekstremnih okoljih na našem planetu. Raziskave ekstremofilov so bile tradicionalno osredotočene na prokarionte, vendar pa je bilo kasneje dokazano, da so del mikrobioma ekstremnih okolij tudi različne glive. Te v nekaterih primerih celo prekašajo mnoge bakterije in arheje pri njihovi odpornosti na stresne razmere. Zato preučevanje gliv iz različnih ekstremnih okolij, od sušnih in izjemno slanih do hladnih in kislih, privablja raznoliko in vedno rastočo znanstveno skupnost. Kljub temu da to področje pridobiva vedno večjo pozornost na nekaterih najprestižnejših mednarodnih srečanjih, pa do zdaj še ni bilo organizirane posebne mednarodne konference na to temo. Prva mednarodna konferenca o ekstremofilnih glivah bo tako združila svetovno priznane strokovnjake, mlade znanstvenike in študente, ki raziskujejo raznolikost, prilagoditve in potencialno uporabo ekstremofilnih gliv ter pomagala vstopiti v naslednjo dobo ekstremne mikologije.

 

Več o kongresu si lahko preberete na njihovi uradni spletni strani: https://www.fun-ex.si/

Za več informacij se obrnite na:

Ugodnejše prijave so mogoče do 15.7.2023.