Rektorjeva nagrada

Tekmovanje za najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani v letu 2023, Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerza v Ljubljani, je tradicionalno tekmovanje, ki že 12 let poteka v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI).

Tekmovanje je spodbuda za študentke in študente ter in zaposlene Univerze v Ljubljani, da s svojimi tehnološkimi in netehnološkimi inovacijami vstopijo na trg in idejo komercializirajo. Tudi letos pod okriljem Rektorjeve nagrade poteka HUD razpis, na katerem lahko sodelujejo študentke in študenti 1. in 2. stopnje, z idejami, rešitvami in inovacijami za izzive družbe.

 

Kakšen je postopek prijave?

Prijavite svojo inovacijo ali podjetniško idejo.

Prijava na tekmovanje Rektorjeva nagrada za naj inovacijo UL 2023 na tej povezavi.

Prijava na tekmovanje Rektorjeva nagrada za naj inovacijo UL 2023 - HUD razpis na tej povezavi.

 

Udeležite se pripravljalnih delavnic.

Delavnice za oblikovanje poslovne ideje, zaščito intelektualne lastnine in nastopa ter predstavitve ideje pred komisijo.

V 3 minutah predstavite svojo idejo pred strokovno komicijo, predstavnicami in predstavniki gospodarstva in akademskega sveta.

 

Nadaljujte svojo podjetniško pot na LUI

Najboljši projekti, z najvišjo oceno komercialnega potenciala ideje, boste imeli možnost vstopiti v program LUI, kjer vam bomo pomagali pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitorjev in gospodarstvenikov. Nosilcem ideje bodo pomagali pri uspešnem vstopu na trg. Povezali vas bodo s Pisarno za prenos znanja UL, kjer vam bomo pomagali pri komercializaciji inovacije.

 

Zakaj se prijaviti?

Nagradni sklad: v nagradnem skladu je letos 18.000 evrov (6000 evrov za posamezno kategorijo). Rektor Univerze v Ljubljani bo zmagovalcu kategorije podelil nagrado 3.000 evrov, drugo uvrščenemu 2.000 evrov in tretjemu 1.000 evrov.

Tekmovali boste v eni od treh kategorij:

  • 1. kategorija: študentke in študenti, alumne in alumni (od zaključka vašega študija do datuma prijave ni minilo več kot dve leti);
  • 2. kategorija: raziskovalke in raziskovalci ter redno zaposleni na Univerzi v Ljubljani (na tekmovanje lahko prijavite inovacije v lasti Univerze v Ljubljani oziroma v vsaj 50 %, če sta solastnika dva, oziroma v vsaj 30 % lasti, če je inovacija v solastništvu treh ali več organizacij);
  • 3. kategorija: študentke in študenti 1. in 2. stopnje– HUD razpis (sodelujete lahko študentke in študenti z idejami, rešitvami in inovacijami za izzive družbe).

Člani raziskovalnih skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje.

 

Za dodatne informacije pišite na E: ali pokličite na T: 01 620 34 82.