DEEP DIVE 2023_960x630_slo.png

Terenski študijski forum EIT Food hub Slovenija, ki bo potekal 27. in 28. septembra 2023, je dvodnevni strokovni interaktivni dogodek z aktivno udeležbo mladih, agroživilskih podjetij, lokalne skupnosti in javne uprave, interesnih združenj, medijev in ostalih relevantnih deležnikov. Na letošnjem terenskem študijskem forumu, ki poteka že tretje leto v različnih slovenskih regijah, se bomo ukvarjali z izzivi trajnosti prehranskega sistema v povezavi z gastronomijo in turizmom.

Dogodek organizira EIT Food Hub Slovenija, tokrat v sodelovanju z Občino Krško ter tamkajšnjim Centrom za podjetništvo in turizem Krško s Podjetniškim inkubatorjem Krško.

V programu bodo sodelovala številna ugledna podjetja, kmetije in posamezniki.

Letošnji terenski študijski forum EIT Food hub Slovenija nosi krovni naslov »Trajnost, prehranski sistem in turizem v Posavski regiji«, znotraj katere bomo izpostavili naslednje aktualne teme:

 • Sodobne kmetijske tehnologije: iskanje sinergij s trajnostnim turizmom
 • Lokalne oskrbne verige s hrano: oblikovanje edinstvene turistične ponudbe
 • Kulturna dediščina in tradicija: temelj sodobnega kmetijstva in gastronomije
 • Znamčenje v gastronomiji: prepletanje hrane, trajnosti in edinstvenih doživetij

Preplet trajnostnega kmetijstva, lokalnih prehranskih sistemov, kulturne dediščine in gastronomske blagovne znamke lahko ustvari celovit pristop k trajnostnemu turizmu. Z vključevanjem teh elementov lahko destinacije ponudijo zanimiva, izobraževalna in nepozabna doživetja, ki spodbujajo blaginjo okolja in lokalnih skupnosti, hkrati pa turistom omogočajo globlje razumevanje hrane, ki jo uživajo, in krajev, ki jih obiščejo.

Na koncu strani, pod programom, si preberite podrobnejši opis posamezne zgoraj izpostavljene teme, na katere bodo študentje analizirali podane študije primerov, oblikovali refleksije in predloge ter pripravili predstavitve, ki jih bodo predstavili naslednji dan.

 

Zakaj se udeležiti dogodka?

 • Pridobite izkušnje pri reševanju realnih kompleksnih izzivov.
 • Pridobite veščine v javnem nastopanju.
 • Sodelujete pri iskanju rešitev za boljši jutri.
 • Izkoristite priložnost za brezplačen ogled in spoznavanje uspešnih agroživilskih podjetij in startupov.
 • Mreženje s somišljeniki, študenti in strokovnjaki, ki jih zanimajo aktualni problemi v agroživilskem sektorju.
 • Pridobite nova znanja in pri tem pa se tudi zabavate.

 

Kako lahko sodelujete?

Na  »DEEP DIVE POSAVJE 2023« lahko sodelujete kot aktivni udeleženec na dvodnevnem terenskem študijskem forumu ali kot udeleženec - slušatelj posameznih sklopov.

 

Kdo se lahko prijavi:

Prijavite se lahko vsi, ki imate radi izzive. Predhodne izkušnje in znanje nista potrebna.

Na prijavnem obrazcu označite, za kateri sklop dogodkov se prijavljate – na izbiro imate tri sklope:

 • Sodelovanje na 2-dnevnem hekatonu,
 • udeleženec dogodka Spoznaj agri food start up-e,
 • udeleženec dogodka Javni forum: Trajnost, prehranski sistem in turizem v Posavju

 

Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna.

Prijava: https://shorturl.at/gqV48

Za več informacij se lahko obrnete na

 

Program terenskega študijskega foruma EIT Food hub Slovenija:  


PRVI DAN / 27.9.2023  

6.30                     Organiziran prevoz iz Ljubljane 

8.00-13.00         Študijski obiski

Predstavitev gostiteljev (osnovni podatki, delovanje, izzivi, razvojne vizije).

Refleksija na dodeljeno tematiko - študijo primera. 

 • Mestna občina Krško (študija primera 1) 
  »Sodobne kmetijske tehnologije: iskanje sinergij s trajnostnim turizmom« 
 • Evrosad (študija primera 2) 
  »Lokalne oskrbne verige s hrano: oblikovanje edinstvene turistične ponudbe« 
 • Grad Rajhenburg - Peninoteka (študija primera 3) 
  »Kulturna dediščina in tradicija: temelj sodobnega kmetijstva in gastronomije« 
 • Gostilna in hotel Kunst (študija primera 4) 
  »Znamčenje v gastronomiji: prepletanje hrane, trajnosti in edinstvenih doživetij« 

13.00                   Kosilo za udeležence

14.00                   Nastanitev* za sodelujoče na hekatonu Hostel MC Hotel: https://www.visitkrsko.com/hostli/hostel-mc-hotel 

14.30-20.00       Regionalni hekaton: »EIT Food Deep Dive Posavje 2023 – Trajnost, prehranski sistem in turizem 

Delo študentov po skupinah: analiza študije primerov, oblikovanje refleksij, predlogov, priprava predstavitev za dan 2. Podjetniški inkubator Krško | CPT Krško (cptkrsko.si)  

20.30-21.30       EIT Food Hub Slovenija: spoznaj start up-e posavske regije  

Klet Krško 

»Planet Zemlja v tretjem tisočletju« 

Stane Rožman, upokojeni nekdanji predsednik uprave NEK

Pogovor in predstavitev gostujočih podjetij 

 • g. Žiga Vraničar, direktor, Narayan 
 • g. Jure Grubar, direktor, Klet Krško 
 • g. Aleš Kunej, direktor, Čokoladnica Kunej
 • Reset pivovarna

  Dogodek bo moderiran.

21.30– 23.30     Druženje udeležencev s pogostitvijo - degustacija  

 • Pogostitev udeležencev – lokalna kulinarika
 • Narayan – veganska hrana
 • Degustacija vin Klet Krško  

*Za dogodek zbiramo prijave

00.00                   Nočitev* za sodelujoče na hekatonu  

*Nastanitev/nočitev z zajtrkom je organizirana za sodelujoče, ki prihajajo izven Posavske regije.

 

DRUGI DAN / 28.9.2023: 

8.00 – 8-.30       Zajtrk* za sodelujoče na hekatonu  

9.00-11.30         Regionalni hekaton: »EIT Food Deep Dive Posavje 2023 – Trajnost, prehranski sistem in turizem  Nadaljevanje dela v skupinah – priprava na javno predstavitev.  Dvorana Podjetniškega Inkubatorja 

9.00 - 10.00        Delavnica za ponudnike v turizmu: Razvoj zelenih/trajnostnih turističnih produktov / posestvo Tri lučke (Sremič 23, 8270 Krško)

10.30 - 12.00      Slavnostna podelitev certifikatov članom Okusov Posavja / posestvo Tri lučke (Sremič 23, 8270 Krško)

12.00-13.00     Kosilo Okusi Posavja, druženje in sprejem udeležencev javnega foruma EIT Food Hub Slovenija / posestvo Tri lučke (Sremič 23, 8270 Krško)

13.00-16.30     Javni forum EIT Food Hub Slovenija: Trajnost, prehranski sistem in turizem v Posavju / posestvo Tri lučke (Sremič 23, 8270 Krško)

12.00-13.00     Kosilo Okusi Posavja, druženje in sprejem udeležencev javnega foruma EIT Food Hub Slovenija / posestvo Tri lučke (Sremič 23, 8270 Krško)

13.00-16.30     Javni forum EIT Food Hub Slovenija: Trajnost, prehranski sistem in turizem v Posavju / posestvo Tri lučke (Sremič 23, 8270 Krško)

13.00 – 13.20    Uvodni pozdravi:  

Gostiteljica dogodka:

ga. Kristina Ogorevc Račič, direktorica, Center za podjetništvo in turizem Krško

Slavnostni nagovor:

g. Franjo Debelak, predsednik Sveta regij regije Posavje in župan Občine Bistrica ob Sotli

Uvod v dogodek:

izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in vodja EIT Food Hub Slovenija 

13.20 - 13.40     Osrednji strokovni referat "Gastronomski turizem kot pogon povezovanja in razvoja turizma na destinaciji"

izr. prof. dr. Marjetka Rangus, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem 

13.45-14.45       Terenski hekaton »DEEP DIVE POSAVJE 2023«: predstavitev rezultatov dela ekip 

14.45 – 15.00    Kratki odmor/ priprave na okroglo mizo 

15.00 -  16.00    Okrogla miza: »Trajnost, prehranski sistem in turizem v posavski regiji«

g. Franjo Debelak, predsednik Sveta regij regije Posavje in župan Občine Bistrica ob Sotli

prof. dr. Marina Pintar, dekanja, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

dr. Marjetka Rangus, dekanja, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

g. Boštjan Kozole, direktor, GZS in Evrosad

g. Jakob Bogovič, Kmetija Bogovič

g. Srečo Kunst, šef gostilne in hotela Kunst

16.30                   Zaključek dogodka.  

*Nastanitev/nočitev z zajtrkom je organizirana za sodelujoče, ki prihajajo izven Posavske regije.

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

 

Podrobnejši opis posamezne zgoraj izpostavljene teme, na katere bodo študentje analizirali podane študije primerov, oblikovali refleksije in predloge ter pripravili predstavitve, ki jih bodo predstavili drugi dan dogodka:


Sodobne kmetijske tehnologije: iskanje sinergij s trajnostnim turizmom

Sodobne kmetijske tehnologije so vse bolj usmerjene k učinkovitemu gospodarjenju z viri in varovanju okolja in vključujejo avtomatizacijo, pametne senzorje za spremljanje rasti rastlin, uporabo podatkovne analitike za optimizacijo pridelave ter uporabo naprednih strojev za obdelavo zemlje. Te tehnologije omogočajo učinkovitejšo in trajnostno kmetijsko prakso. Trajnostne prakse, kot so ekološko kmetovanje, agroekologija in vertikalno kmetovanje, lahko zmanjšajo okoljski odtis pridelave zelenjave, sodobne metode pridelave zelenjave lahko pomembno vplivajo na trajnostni turizem, pri čemer se kmetije vse pogosteje vključujejo vanj ter v ponujanje doživetij in lokalnih izdelkov. Turiste namreč vse bolj zanima spoznavanje lokalne kulture prehrane. Vključitev trajnostne pridelave zelenjave v turistična doživetja pa lahko zagotovi edinstven in izobraževalni vidik. Obiskovalci si tako lahko npr. ogledajo kmetije, sodelujejo pri spravilu pridelka in se seznanijo z okolju prijaznimi metodami pridelave, kar lahko izboljša njihovo razumevanje trajnostnih prehranskih sistemov.

Lokalne oskrbne verige s hrano: oblikovanje edinstvene turistične ponudbe

Lokalne oskrbne verige s hrano so prizadevanje za oskrbo prebivalcev z živili iz iz bližnjih kmetij ali regij in imajo ključno vlogo pri spodbujanju trajnostnega turizma. Gre namreč za pristop, kjer je poudarek na krajši razdalji med proizvodnjo in potrošnjo hrane. S podpiranjem lokalnih kmetov in proizvajalcev lahko turistična podjetja zmanjšajo svoj ogljični odtis in prispevajo k lokalnemu gospodarstvu. Poleg tega s tem lahko pomagamo tudi pri ohranjanju tradicionalnih praks kmetovanja. Turisti se lahko vključijo v dejavnosti, kot so obiskovanje kmetijskih tržnic, udeležba na kuharskih tečajih, ki se osredotočajo na lokalne sestavine, ali raziskovanje prehranskih poti, ki prikazujejo pot od kmetije do mize. Ta doživetja ne ponujajo le kulinaričnih užitkov, temveč tudi ozaveščajo o pomenu podpore lokalnim skupnostim in zmanjševanja števila prevoženih kilometrov s hrano.

Kulturna dediščina in tradicija: temelj sodobnega kmetijstva in gastronomije

Kulturna dediščina je temelj trajnostnih prehranskih sistemov in turizma. Tradicionalne kmetijske prakse, podedovani pridelki in avtohtono znanje prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnostnih načinov kmetovanja. Turistične pobude lahko proslavljajo kulturno dediščino s kulinaričnimi ogledi, predstavitvijo tradicionalnih načinov kuhanja in poudarjanjem zgodb, ki se skrivajo za lokalnimi jedmi. S tem se ne le ohranjajo kulturne tradicije, temveč se turistom zagotovi tudi pristna in obogatena izkušnja, obarvana s kulturno pestrostjo in povezanostjo s preteklostjo.

Znamčenje v gastronomiji: prepletanje hrane, trajnosti in edinstvenih doživetij.

Znamčenje v gastronomiji, ki poudarja trajnost in edinstvenost, lahko močno vpliva tako na prehranske sisteme kot na turizem. Restavracije in živilski obrati, ki dajejo prednost lokalnim, sezonskim sestavinam in sprejemajo okolju prijazne prakse, lahko pritegnejo ozaveščene potrošnike in turiste, ki iščejo pristna doživetja. Sodelovanje med kuharji, lokalnimi proizvajalci in okoljskimi organizacijami lahko ustvari sinergijo, ki spodbuja trajnost, podpira lokalno gospodarstvo in obiskovalcem ponuja nepozabna kulinarična potovanja.